Vurdering

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Vurdering
SVAR:

Nei.

Etter opplæringslovforskriften § 3-15(4) er det du som er faglærer som setter karakterene i faget for dine elever. Loven er helt klar på at karaktersetting er faglærers ansvar. Så lenge din vurderingspraksis er i samsvar med læreplanen, og vurderingene dine er godt underbygget, saklige og ryddige, er det du som har det avgjørende ordet i karaktersettingen – ikke rektor.

Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i læreplanen i faget. Stort fravær hos eleven eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til å gi standpunktkarakter i fag. Innsats skal bare være en del av vurderingsgrunnlaget om det følger av lærerplanen i faget.

Utdanningsdirektor

Les mer
Streik

SVAR:

Nei, standpunktkarakter kan ikke fremskyndes for å unngå en streik. Oppsatte arbeidsplaner skal følges, og det er derfor ikke anledning til å gjøre slike endringer. Det vil være streikebryteri.

Les mer
Lektorjobben

SVAR: 

Ja, eksamen regnes som del av opplæringen, ifølge forskriften til Opplæringsloven. For elevene regnes både lokalgitt og sentralgitt eksamen som en del av undervisningstilbudet.

Men for lærernes undervisningstid er det et skille. Selve gjennomføringen av en sentralt gitt skriftlig eksamen kan ikke regnes som undervisning, mens i gjennomføringen av en lokalt gitt muntlig eksamen, er faglærer vanligvis så involvert, at det må regnes som undervisning.

Les mer
Lektorjobben
SVAR: Nei, men det er lovfestet at elever skal ha en systematisk underveisvurdering.

Opplæringslovforskriften presiserer at underveisvurdering kan gis muntlig eller skriftlig. Og vi kjenner til at det er ulik praksis på dette: Noen skoler har innført krav til at pedagogene skal gi skriftlige begrunnelser til alle elever for alle fagsamtaler og underveisvurderinger. Andre skoleeiere krever at elevene skal signere på at det har vært foretatt en fagsamtale. Atter andre skoleeiere har innført en rutine om at læreren kun skal notere seg dato for underveis-samtale med hver elev.

Arbeidsgiverne er gjennom forskriften gitt et godt handlingsrom for styringsretten. Det er mulig å bruke styringsretten med omhu. Krav til sk

Les mer

Mest leste artikler