Sensurering

Hva slags ansettelsesforhold har en sensor?

MARS, 2023

SVAR:

Lærere i grunn- og videregående skole tar på seg et oppdrag som sensor utenfor ansettelsesforholdet de er i – som ekstern sensor. Som sensor er man altså oppdragstaker, ikke arbeidstaker. Oppdraget gis av statsforvalteren, kommunen eller fylkeskommunen.

Som oppdragstaker omfattes man ikke av arbeidsmiljøloven. Oppdragstaker har risiko for at oppdraget uføres som avtalt og fører til et resultat. Oppdragstakere har ikke rett til feriepenger. Man har heller ikke rett til sykepenger dersom man skulle bli syk.

Ved sentralt gitt skriftlig eksamen er det statsforvalteren som er oppdragsgiver. Oppdraget inngår ikke som en del av det sentrale avtaleverket for lærere, men er en individuell privatrettslig avtale.

Ved lokalt gitt muntlig eksamen er det skoleeier (kommunen/fylkeskommunen) som er oppdragsgiver.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler