Pensjon

Opparbeider lærere på private institusjoner pensjonsrettigheter på samme måte som i det offentlige?

JUNI, 2020

SVAR:

De som jobber i private institusjoner opparbeider ikke pensjonsrettigheter på samme måte som i det offentlige, ettersom offentlig ansatte lærere har tjenestepensjon gjennom Statens Pensjonskasse (SPK). Medlemmer som jobber i private institusjoner, opparbeider seg tjenestepensjon i henhold til den pensjonsordningen institusjonen har. Hvilke dette er, skal fremkomme av arbeidsavtalen eller personalreglementet.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss