Medlemskap

Hvorfor bør jeg organisere meg? Hvem kan bli med i Norsk Lektorlag og hva koster det?

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Medlemskap
SVAR:

Norsk Lektorlag har fast lav kontingentsats som betales med faktura eller avtalegiro.

Fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Fra og med 2023 ble fradraget økt til 7700 kroner. Norsk Lektorlags landsmøte vedtar kontingenten.

Kontingentsatser:Ordinært medlemskap: Kr 520,- per månedMedlemmer i inntil 50% stilling:Kr 260,- per månedMedlemmer i ulønnet permisjon/uten normal arbeidsinntekt:Kr 80,- per måned (betales kvartalsvis eller halvårlig)Medlemmer i sitt første yrkesaktive år:GratisPensjonister: Kr 420,- per årStudenter: GratisKontingentsatser fra 01.01

Les mer
Medlemskap
SVAR:

Du skal ha det bra og være trygg på jobb, men det hender at medlemmer trenger bistand til uønskede situasjoner som oppstår i arbeidsforholdet. Du kan få hjelp av din tillitsvalgt eller av Sekretariatets rådgivere eller advokat.

For å kontakte sekretariatet, ring 24 15 50 00 (kl. 09-15) eller send en epost til post@norsklektorlag.no, så setter vi deg i kontakt med en rådgiver.

Rett til juridisk bistand gjelder som hovedregel først etter tre måneders ordinært medlemskap, og situasjonen kan ikke ha oppstått før du ble medlem. Se retningslinjer her.

Norsk Lektorlags kontaktinformas

Les mer
Medlemskap

SVAR:

Om du er i en situasjon der du ikke mottar lønn eller sykepenger/foreldrepenger, kan du søke om redusert kontingent. Dette gjelder for eksempel hvis du er arbeidsledig, på arbeidsavklaring, er uføretrygdet eller om du har permisjon uten lønn.

Ta kontakt med sekretariatet på post@norsklektorlag.no.

Les mer
Medlemskap

SVAR:

Ja, så lenge du får sykepenger/foreldrepenger fra arbeidsgiver eller NAV, må du betale ordinær kontingent. Da beholder du alle rettigheter. Når du ikke lenger mottar sykepenger, men for eksempel arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, kan du søke om redusert kontingent (uten normal arbeidsinntekt).

Les mer
Medlemskap

SVAR:

Du kan fortsette å være medlem og beholde de gode medlemsfordelene med en svært lav årlig kontingent. Send oss en e-post, så endrer vi til pensjonistmedlemskap.

Du kan også endre dette selv på Min side.

Les mer
Medlemskap

SVAR:

Jobber du inntil 50 prosent stilling, kan du be om å betale halv kontingent. Det er medlemmet selv som er ansvarlig for å informere om arbeidsforhold slik at rett kontingentsats blir betalt.

Les mer
Medlemskap

SVAR:

Du må selv melde deg ut av din tidligere fagforening og inn hos oss. Dersom din tidligere fagforening har oppsigelsestid kan du oppgi tidspunktet du ønsker medlemskapet gjeldende fra i kommentarfeltet når du melder deg inn hos oss, slik at du slipper dobbel betaling.

Innmeldingsskjema finner du her.

Les mer
Medlemskap
SVAR:

Medlemmer betaler kontingenten sin direkte selv ved å motta faktura eller opprette avtalegiro for automatisk trekk. Avtalegiro kan opprettes ved å logge seg inn på Min side eller direkte i nettbanken din.

Norsk Lektorlag har gått bort i fra den ressurskrevende ordningen med lønnstrekk fra arbeidsgiver.

Fagforeningsmedlemskap er dessuten en sensitiv personopplysning og arbeidsgiver har ingen rett på å vite om dette. Det er tillitsvalgte som oppgir arbeidsgiver om medlemskap i forbindelse med forhandlin

Les mer
Medlemskap

SVAR:

Medlemsnummeret ditt kan du finne i e-post fra oss (f.eks. i nyhetsbrev), på faktura eller på Min side.

Les mer
Medlemskap
SVAR:

Du skal ikke melde deg ut av Lektorstudentene om du fortsatt ønsker å være medlem hos oss. Første arbeidsår som ordinært medlem etter avsluttede studier er nemlig gratis, men det er viktig at du allerede i gratisåret sier ifra om at du er i jobb slik at du med én gang får den viktige medlemsfordelen juridisk bistand i arbeidsforholdet forbeholdt våre ordinære medlemmer.

Etter gratisåret betaler man en månedlig kontingent som er vesentlig lavere enn hos konkurrenten vår. Vi forsøker å nå hvert enkelt studentmedlem på e-post og sms rundt det tidspunktet han eller hun har angitt som forventet studieslutt. Vi spør da om de er ferdige med studiene og i jobb ennå, med lenke til et kort spørreskjema.

Er du ikke k

Les mer

Mest leste artikler