Medlemskap

Hvor mye koster medlemskapet?

NOVEMBER, 2023

SVAR:

Norsk Lektorlag har fast lav kontingentsats som betales med faktura eller avtalegiro.

Fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Fra og med 2023 ble fradraget økt til 7700 kroner. Norsk Lektorlags landsmøte vedtar kontingenten.

Kontingentsatser:

Ordinært medlemskap: Kr 520,- per måned
Medlemmer i inntil 50% stilling:Kr 260,- per måned
Medlemmer i ulønnet permisjon/uten normal arbeidsinntekt:Kr 80,- per måned (betales kvartalsvis eller halvårlig)
Medlemmer i sitt første yrkesaktive år:Gratis
Pensjonister: Kr 420,- per år
Studenter: Gratis
Kontingentsatser fra 01.01.2024

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler