Medlemskap

Hvor mye koster medlemskapet?

JUNI, 2020

SVAR:

Norsk Lektorlag har fast lav kontingentsats som betales med faktura eller avtalegiro.

Kontingentsatser:

Ordinært medlemskap: Kr 490,- per måned
Medlemmer i inntil 50% stilling:Kr 245,- per måned
Medlemmer i ulønnet permisjon/uten normal arbeidsinntekt:Kr 75,- per måned (betales kvartalsvis eller halvårlig)
Medlemmer i sitt første yrkesaktive år:Gratis
Pensjonister: Kr 375,- per år
Studenter: Gratis
Kontingentsatser fra 01.01.2020

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler