Medlemskap

Hva skal jeg betale i kontingent når jeg ikke har normal arbeidsinntekt?

JUNI, 2020

SVAR:

Om du er i en situasjon der du ikke mottar lønn eller sykepenger/foreldrepenger, kan du søke om redusert kontingent. Dette gjelder for eksempel hvis du er arbeidsledig, på arbeidsavklaring, er uføretrygdet eller om du har permisjon uten lønn.

Ta kontakt med sekretariatet på post@norsklektorlag.no.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler