Medlemskap

Hvem kan bli medlem i Norsk Lektorlag?

JUNI, 2020

Først og fremst for lektorer – å være den beste fagforeningen for lektorer er et viktig mål for Norsk Lektorlag.
Du som har mastergrad, hovedfag eller embedseksamen kan bli ordinært medlem i Norsk Lektorlag. Dette er hovedregelen.

  • Du kan også tas opp som medlem på individuelt grunnlag hvis utdannelsen din gjør at du kan være med på å realisere organisasjonens formål [lenke]. Om du ikke har mastergrad, men vil bli medlem, oppgir du all høyere utdanning og samlet antall studiepoeng i innmeldingsskjemaet. Vær oppmerksom på at relativt få medlemmer tas opp etter unntaksregelen.
  • For studentmedlemskap kreves det at du er student i studier som fører til en slik kompetanse. Du trenger ikke ha pedagogisk utdanning eller jobbe i en undervisningsstilling for å kvalifisere til medlemskap.
  • Som pensjonistmedlem i Norsk Lektorlag betaler du svært lav kontingent, men får Lektorbladet og andre fordeler som gode bank- og forsikringsvilkår.
  • Hvis du har vært yrkesaktivt medlem, må du selv melde fra til oss om at du har blitt pensjonist. Vi har ikke ordning med lønnstrekk for kontingent, og får derfor ikke melding fra din arbeidsgiver. Send epost til post@norsklektorlag.no eller ring 24 15 50 00.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler