Medlemskap

Må man betale full kontingent om man er sykmeldt eller i fødselspermisjon?

JUNI, 2020

SVAR:

Ja, så lenge du får sykepenger/foreldrepenger fra arbeidsgiver eller NAV, må du betale ordinær kontingent. Da beholder du alle rettigheter. Når du ikke lenger mottar sykepenger, men for eksempel arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, kan du søke om redusert kontingent (uten normal arbeidsinntekt).

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler