Livsfasetiltak

Hvilke rettigheter har jeg når det gjelder senioruken, den 6. ferieuken?

JUNI, 2020

SVAR:

Når det gjelder senioruken, den ekstra ferieuken alle ansatte over 60 år har, bestemmer du selv når denne ferieuken skal avvikles. Du kan ta disse feriedagene ut sammenhengende eller delvis.

Du må passe på å varsle rektor minst 14 dager før ferien skal starte, men du kan gjerne varsle rektor så tidlig som mulig. Om du skal gå av med pensjon i vårhalvåret, har du rett til å avvikle denne ferien i løpet av våren.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler