Livsfasetiltak

Har jeg rett på redusert arbeidstid hvis barnet mitt har 50% barnehageplass?

JUNI, 2020

Arbeidstakere har rett til redusert arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten (aml § 10-2). Dette gjelder i utgangspunktet for småbarnsforeldre, arbeidstakere med omsorgsforpliktelser, syke arbeidstakere og arbeidstakere som har fylt 62 år.

Bestemmelsen skal imøtekomme blant annet foreldres ønske om mer tid sammen med små barn, eller avhjelpe problemer med å skaffe barnepass i arbeidstiden. I utgangspunktet må arbeidstaker dokumentere at det er sosiale grunner eller vektige velferdsgrunner for søknaden om redusert arbeidstid. Arbeidstilsynet har lagt til grunn at foreldre med barn under ti år, eller aleneforeldre, uten videre anses å ha behov for å få redusert sin arbeidstid dersom de ber om det. Denne gruppen trenger med andre ord ikke å begrunne behovet nærmere.

Arbeidstiden kan reduseres for eksempel ved kortere eller færre dager. Det er arbeidstakerens behov som er styrende for hvordan reduksjonen skal tas ut. Arbeidsgiver må strekke seg langt for å finne løsninger, men søknaden kan avslås dersom det er veldig vanskelig å skaffe kvalifisert vikar, stillingen er vanskelig å dele eller det medfører vesentlige ulemper for kolleger.

Dersom rektor argumenterer med at det er vanskelig eller dyrt å administrere flere deltidsstillinger, er ikke dette en vesentlig ulempe så lenge det er kvalifisert arbeidskraft tilgjengelig.

For å få redusert arbeidstid, må du sende rektor en søknad med en kort begrunnelse. Du vil ha rett til å gå tilbake til din opprinnelige stillingsstørrelse etter den innvilgede perioden. Hvis du ønsker å gå tilbake til den opprinnelige stillingsstørrelsen din før den avtalte perioden er over, vil du kunne gjøre det først når det blir ledig behov i virksomheten. 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler