Livsfasetiltak

Hva er livsfasetiltak?

MARS, 2023

SVAR:

På forskjellige stadier i livet kan man av ulike grunner ha behov for en lettelse i arbeidsbyrden.

Livsfasetiltak i arbeidstidsavtalen SFS 2213 skal gi nyutdannede ekstra tid til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen. Derfor skal de gis reduksjon på 6 % av undervisningen. Det samme gjelder arbeidstakere over 57 år. Arbeidstakere over 60 år skal ha 12,5 % reduksjon.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler