Kompetansekrav

Hvilke rettigheter jeg har hvis arbeidsgiver pålegger meg å undervise i et fag hvor jeg ikke har tilstrekkelig fagkompetanse?

JUNI, 2020

SVAR:

Det finnes ingen sentrale bestemmelser i tariffavtalen som hindrer arbeidsgiver å pålegge en ansatt å undervise et fag der man mangler kompetanse.

Forskriften til opplæringsloven sier at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for nødvendig kompetanse, og tillegger dermed arbeidsgiver både plikt og rett til å vurdere hva som nødvendig kompetanse.

Dersom du pålegges å undervise i fag der du selv mener at du ikke har tilstrekkelig kompetanse, vil jeg anbefale deg å be om en samtale med rektor der du framfører dette. Du kan da også foreslå tiltak, som permisjon for videre- eller etterutdanning som kan bøte på dette, eller andre ressurser i form av ekstra arbeidstid til å forberede undervisning på de områdene der du mangler kompetanse.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler