Varsling

Hva er varsling?

JUNI, 2020

SVAR:

 Arbeidsmiljøloven angir kun når arbeidstaker har rett til å varsle, men allment forstås varsling slik at det er å si ifra om eller rapportere om forhold som man er blitt gjort kjent med og som man mener er ulovlig eller kritikkverdig. 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler