Lønn

Er det lov til å gi ulik lønn i ulike fag til samme lektor?

JUNI, 2020

SVAR:

Nei, du skal ha samme lønn i alle timene du underviser. Når du blir ansatt i en undervisningsstilling, har arbeidsgiveren vurdert at du har kompetanse til å undervise, og du blir satt inn i den stillingskategorien som kompetansen din tilsier at du skal ha.

Når du først er ansatt og innplassert i stillingskode, er det denne lønnen du skal ha i hele stillingen. Selv om arbeidsgiveren velger å sette deg til å undervise i fag du ikke har formell kompetanse til å undervise i, er det ikke mulig å lønne deg forskjellig ut fra hvilket fag du underviser i.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler