image-9
Lektorbloggen

Vurderingskompetanse i skolefagene viktigst

Norske lærere er godt i gang med vurdering for læring, men det gjenstår et betydelig arbeid med å oversette innholdet i satsingen til fagenes egenart. Det skriver forskerne Gunnar Engvik og Lise Vikan Sandvik i en kronikk på forskning.no
AVRedaksjonen
15. februar, 2013
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Arbeidet som er gjort for å fremme bedre vurderingspraksis i norsk skolekultur, synes primært å ha hatt et allmennpedagogisk preg, og har dreid seg om betydningen av tydelige mål og kriterier i arbeidet med vurdering. Arbeidet med mål og kriterier kan fort bli instrumentelt og for lite faglig fundert.

Dette er noen av konklusjonene NTNU-forskerne trekker fram fra Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS), et fireårig prosjekt ved NTNUs Program for lærerutdanning og SINTEF Teknologi og samfunn. Kartleggingen har bestått av spørreundersøkelser, en gjennomgang av lokale læreplaner for fagene i studien, samt intervjuer med skoleeiere, skoleledere og lærere.

 – Disse konklusjonene stemmer i stor grad overens med våre erfaringer med vurderingsarbeidet i skolen. Det allmennpedagogiske må dempes ned, og fagenes egenart og faglige vurderingskriterier må løftes fram. Mye av etterutdanningen i vurdering har så langt hatt en generell innfallsvinkel til vurdering, og har bidratt til en byråkratisk og fremmedgjørende tilnærming til vurdering, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.

Fagspesifikk etterutdanning i vurdering
Norsk Lektorlag mener at etterutdanning i vurdering bør være fagspesifikk, og bygge på at lærerne kan faget sitt. 

  – Lærere som har svak kompetanse i faget, må først få etterutdanning i selve faget, deretter etterutdanning i vurdering i faget. Det nytter ikke å hoppe over kravene til kompetanse i fag og tro at generell utdanning i prinsipper for vurdering vil bidra til annet enn mer formalisme i skolen, sier Paulsen.

Engvik og Sandvik skriver bl.a. at det er tydelig i analysen at fagkompetanse er en viktig faktor i lærerens vurderingskompetanse. Lærere med høy fagkompetanse er mer opptatt av at egne erfaringer som lærer er viktige for egen utvikling, mens lærere med lavere fagutdanning løfter fram etter- og videreutdanning som sentrale elementer i utviklingen av egen vurderingskompetanse.

Prioriter faglig utviklingsarbeid
Engvik og Sandvik gir også klare råd til skoleeiere og skoleledere om hvordan det videre arbeidet med vurdering i skolen bør ledes videre.

”For å videreutvikle vurderingskulturer i norske skoler kan det tenkes at det heller er det faglige utviklingsarbeidet enn det allmennpedagogiske som bør prioriteres i tiden framover. Funn fra FIVIS og annen forskning tyder på at dette er en riktig vei å gå.”


Relaterte lenker:
Forskning.no Vurderingskompetanse må inn i skolefagene

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Lektorbloggen
Et forsvar og en hyllest av eksamen
Elevorganisasjonen og flere politikere har i eksamen funnet en felles fiende. Men som en kloakkrotte uten venner trenger eksamen sårt et forsvar. For norske elever trenger eksamen for å få en rettferd...
Lektorbloggen
Alle eller ingen skal med
Det synes å herske en forestilling om at hvis alle elever løser hele eksamen kun i et digitalt grensesnitt, så er det universell utforming. Det er det ikke. Det gjør det også unødvendig vanskelig for ...