Leder i opptakstutvalget Tine Prøitz får blomster av høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Bilde
Utdanning

Viktig å få et opptakssystem som styrker grunnutdanningens posisjon

– Det er positivt at opptaksutvalget foreslår å fortsette med å legge karakterer fra videregående skole til grunn for opptak til høyere utdanning, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
01. desember, 2022

Norsk Lektorlag var til stede da forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe fikk overlevert NOU: Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler av utvalgsleder Marianne Aasen i dag.

Norsk Lektorlag støtter forslaget om at regelverket skal gi best kvalifiserte søkere studieplass. I denne sammenhengen kan det operasjonaliseres som karaktersnitt.

–Vi mener at et nytt opptakssystem må bidra til at grunnopplæringen får en styrket posisjon. Flere av forslagene kan bidra i den retningen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag, i en første kommentar til rapporten.

Tilleggspoeng fjernes

Utvalget vil blant annet fjerne alle tilleggspoengene og ta bort muligheten for å forbedre karakterer etter videregående.

– Vi er positive til å fjerne alderspoeng. Alderspoeng kombinert med en ubegrenset mulighet til å ta opp igjen fag som privatist, er sløsing av samfunnets ressurser, sier Nyhuus videre.

Hun peker på at Norsk Lektorlag er positive til forslag om å fjerne tilleggspoeng for fagvalg.

Utvalget foreslår at det fortsatt bør kunne settes krav til enkelte fagkombinasjoner for opptak til enkelte studier.

Særskilte karakterkrav og opptaksprøve

– Norsk Lektorlag mener det er uheldig å fjerne særskilte karakterkrav. God inntakskvalitet er viktig for at lektor- og lærerutdanningene skal kunne holde rett faglig nivå, og for at norsk skole skal kunne realisere de høye ambisjonene som stilles, sier Nyhuus.

Utvalget foreslår også en opptaksprøve for søkere som ikke har gode nok karakterer. 20 prosent av plassene settes av til en slik opptaksprøvekvote, der søkerne kan ta en standardisert prøve. Dette er etter modell fra det svenske högskoleprovet.

Videre prosess

Det forventes at regjeringen sender dette ut på høring og at det behandles i Stortinget i løpet av 2023. Etter høringen vil departementet vurdere hvordan dette tas vurdere.

Norsk Lektorlag har deltatt på innspillsrunder underveis. Vi skal nå lese utredningen grundig og følge opp saken i den videre behandlingen.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...