image-6
Utdanning

Utfordringer med muntlig eksamen i år

Smittefrykt og arbeidsbelastning kan gjøre muntlig eksamen til en utfordring. Lokale myndigheter skal ta hensyn til smittesituasjonen og kan avlyse eksamen om smittesituasjonen krever det.
AVRedaksjonen
20. mai, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Mange medlemmer har spurt hvilke regler som skal gjelde for eksamen i år. Må sensor delta fysisk på skolen, og hvilke fraværsregler gjelder for eleven? Utdanningsdirektoratet har endelig publisert regelverket for gjennomføring av lokalt gitt muntlig eksamen for våren 2021:

Smittefrykt og lokale utbrudd

Noen medlemmer og lokallag gir tilbakemelding om at smittesituasjonen lokalt er slik at muntlig eksamen ikke bør gjennomføres.

I områder med høyt smittetrykk eller smitteutbrudd kan lokale myndigheter, det vil si kommuner og fylkeskommuner, avlyse eksamen om smittesituasjonen krever det, etter råd fra kommuneoverlegen.

Kun ekstern sensor kan være med digitalt

Utdanningsdirektoratet skriver at kandidaten må møte opp fysisk til eksamenslokalet for å avlegge muntlig eksamen. Faglærer/lærer på skolen som skal være sensor, skal også være fysisk til stede:

«Normalordningen for muntlig eksamen bør være at begge sensorer er fysisk til stede under eksamen. Én ekstern sensor kan delta digitalt dersom smitteverntiltak tilsier dette. Dersom faglærer eller en annen lærer på skolen skal være sensor, må vedkommende være til stede fysisk dersom eksamen skal gjennomføres. Dersom dette ikke er mulig, må eksamen avlyses», skriver direktoratet.

Syke elever eller elever i karantene skal ikke stille på eksamen – de vanlige eksamensreglene gjelder. Eleven har da rett til utsatt eksamen ved neste eksamensperiode.

«Ingen med symptomer på covid-19, eller som er i karantene, skal møte til eksamen. Ved symptomer på covid-19, påvist covid-19, isolasjon eller karantene kan man dokumentere fravær på eksamen med egenmelding (foreldreerklæring for de under 18 år).»

Ønsker muntlig eksamener der det er forsvarlig

Lektorlaget har støttet at lokalt gitt muntlig eksamen for våren 2021 ikke skulle avlyses på nasjonalt nivå.

– Vi vet at det ved lokalgitt muntlig eksamen er gode muligheter for at faglærer kan tilpasse eksamensoppgavene og eksaminasjonen. Slik kan man sørge for at kun kompetansemål som det er gitt opplæring i, dekkes på eksamen, sier Lektorlagets leder Rita Helgesen.

Samtidig er hun klar på at situasjonen i år er langt fra slik den burde være.

– Vi er bekymret for arbeidsbelastningen for enkelte faglærere, i og med at elevene ikke kan komme opp til muntlig eksamen i alle fag, og fordi praktisk-muntlig eksamen ikke blir avholdt. Her må skoleeiere og rektorer sørge for at det blir en mest mulig rimelig fordeling av arbeidet som eksaminator og sensor.

Standpunkt så sent som mulig

På vitnemålet teller standpunktkarakterene normalt cirka 80 prosent.  Her er regelverket ikke endret, og standpunkt skal som normalt settes ved avslutningen av opplæringen. Kunnskapsdepartementet oppfordrer faglærere til å sette standpunkt så sent som praktisk mulig i år. Hvis eleven trekkes ut til lokalt gitt eksamen i et fag, skal standpunktkarakteren i dette faget fastsettes senest dagen før han eller hun gjennomfører eksamen.

Helgesen understreker at det er viktig at ikke skoleeier eller skoleleder presser frem ståkarakter når det ikke er grunnlag for det.

-Vi får tilbakemeldinger fra medlemmer som presses til å sette ståkarakterer uten grunnlag, eller til å gjennomføre ekstraordinære prøver for elevgrupper som har fått mange sjanser tidligere i skoleåret. Det er en fare for at nivået på enkelte vitnemål blir kunstig høyt i år. Her er det viktig at skolelederne trår varsomt og respekterer faglærernes vurdering av elevenes kompetanse, sier Helgesen.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.