image-2
Lektorbloggen

Det er usolidarisk av fylkeskommunen å åpne for digital undervisning!

Beslutningen om digital skole på grunn av busstreiken er problematisk av ulike årsaker. Lærerne blir for eksempel pålagt et betydelig merarbeid, uten at noen har tenkt på hvordan dette skal kompenseres.
AVLeif Johannes Omland og Marianne Hogsnes-Rødland
28. september, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Torsdag forrige uke besluttet Rogaland fylkeskommune at alle de videregående skolene kan gå over til digital undervisning fra og med mandag fordi noen av elevene kan få problemer med skoletransport dersom busstreiken vedvarer.

Vi mener elevene kunne kommet seg til skolen.

Mye ekstraarbeid

Å holde elevene hjemme undergraver og påvirker også en arbeidskonflikt skolene selv ikke er en part av. Erfaring fra vårens koronaskole viser at digital undervisning krever mye mer tid per undervisningstime enn ordinær undervisning der man har elevene i klasserommet. Dessuten bruker man pandemien som argument for å flytte all undervisning til digitale flater, selv om trafikklysmodellen sier at alle kommunene i Rogaland er på gult nivå og derfor skal holdes åpne. For det fjerde tas det ikke hensyn til det store flertallet av elevene som ikke er helt avhengige av busstransport for å komme seg til skolen, og som likevel må ta til takke med enda en periode med dårligere undervisning.

Det er et paradoks at fylkeskommunens øverste utdanningsmyndighet så lett tar fra lærere en gyllen mulighet for å gi elevene våre dybdelæring i både samfunnsfag og livsmestring.

Teams fra senga

I stedet for å gi elevene våre tid til å erfare og reflektere over vår bejublede frontfagsmodell og en grundig relasjonell forståelse for partssamarbeidet, så sender man dem heller tilbake til teams-undervisning fra senga. Dette er skivebom av fylkeskommunen!

I stedet for å gi elevene våre tid til å erfare og reflektere over vår bejublede frontfagsmodell og en grundig relasjonell forståelse for partssamarbeidet, så sender man dem heller tilbake til teams-undervisning fra senga.

Bussjåførene er i streik siden de ikke blir enige med arbeidsgiver om en anstendig og lenge lovet lønnsøkning. I denne, som i andre streiker, rammes uskyldige tredjeparter. Det er leit for dem som rammes, men det er samtidig dette som gjør at streikevåpenet kan ha effekt i fastlåste forhandlinger. Lovlig streik er en av den nordiske modellens grunnleggende verdier.

Innlegget er publisert i Stavanger Aftenblad 26. september 2020.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
arbeidsforholddigitalisering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?