image-5
Utdanning

Svømmeundervisning krever også kompetanse

Dagsavisen skrev 7.juni om barneskolelærere som ikke vet hvordan de skal lære barn å svømme. Norsk Lektorlag mener Kunnskapsdepartementets holdning i saken er for defensiv, og ber om at det stilles tydelige kompetansekrav.
AVRedaksjonen
08. juli, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Statssekretær Lisbeth Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet viser til at svømmeopplæringen og lærernes kompetanse i dette er kommunenes ansvar.

– Det er den enkelte skoles og kommunes ansvar å sørge for at lærerne som har svømmeundervisning, har god nok kompetanse, gjennom kursing og på andre måter, dette er et klart ansvar som ligger hos skoleeier, sier Rugtvedt til Dagsavisen.

Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, etterspør hva Kunnskapsdepartementet vil gjøre for å styrke svømmeopplæringen i skolen.

 – Også svømmeopplæring krever faglig kompetanse. Det er noe helt annet å bade med eget barn. Å lære store, sammensatte elevgrupper å svømme er krevende, og krever faglig kompetanse. Statssekretær Rugtvedt har rett i at dagens system overlater dette til kommunene. Problemet består i at det samme systemet gjør det mulig for kommunene å neglisjere svømmeopplæringen, sier Paulsen.

Ber Kunnskapsdepartementet stille kompetansekrav

Paulsen mener Kunnskapsdepartementets henvisning til kommunenes ansvar blir for enkel:

 –  Våre erfaringer tilsier at mange skoleeiere ikke tar ansvaret særlig alvorlig, og dette burde Rugtvedt og Kunnskapsdepartementet nå vite. Spørsmålet er heller hvordan KD vil tvinge kommunene til å ordne opp i dette. Når vil Kunnskapsdepartementet komme med klarere kompetansekrav, spør Paulsen.

Norsk Lektorlag vil forskriftsfeste kompetansekrav for undervisning – også for kroppsøvingslærere som har svømmeopplæring. En bestått livredningsprøve er ikke nok.

Svømmeforbundet er i følge P4 også kritiske til at det eneste kravet for å ha svømmeundervisning er bestått livredningsprøve, noe de mener ikke gir lærerne den kompetansen de trenger for å lære bort svømming.

Relaterte lenker:

(Dagsavisen har ikke publisert saken på nett, artikkelen viser til ”Lærere på dypt vann” i papirutgaven i Dagsavisen 7.juli 2010)

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...