image-4
Utdanning

Svømmeundervisning krever også kompetanse

Dagsavisen skrev 7.juni om barneskolelærere som ikke vet hvordan de skal lære barn å svømme. Norsk Lektorlag mener Kunnskapsdepartementets holdning i saken er for defensiv, og ber om at det stilles tydelige kompetansekrav.
AVRedaksjonen
08. juli, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Statssekretær Lisbeth Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet viser til at svømmeopplæringen og lærernes kompetanse i dette er kommunenes ansvar.

– Det er den enkelte skoles og kommunes ansvar å sørge for at lærerne som har svømmeundervisning, har god nok kompetanse, gjennom kursing og på andre måter, dette er et klart ansvar som ligger hos skoleeier, sier Rugtvedt til Dagsavisen.

Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, etterspør hva Kunnskapsdepartementet vil gjøre for å styrke svømmeopplæringen i skolen.

 – Også svømmeopplæring krever faglig kompetanse. Det er noe helt annet å bade med eget barn. Å lære store, sammensatte elevgrupper å svømme er krevende, og krever faglig kompetanse. Statssekretær Rugtvedt har rett i at dagens system overlater dette til kommunene. Problemet består i at det samme systemet gjør det mulig for kommunene å neglisjere svømmeopplæringen, sier Paulsen.

Ber Kunnskapsdepartementet stille kompetansekrav

Paulsen mener Kunnskapsdepartementets henvisning til kommunenes ansvar blir for enkel:

 –  Våre erfaringer tilsier at mange skoleeiere ikke tar ansvaret særlig alvorlig, og dette burde Rugtvedt og Kunnskapsdepartementet nå vite. Spørsmålet er heller hvordan KD vil tvinge kommunene til å ordne opp i dette. Når vil Kunnskapsdepartementet komme med klarere kompetansekrav, spør Paulsen.

Norsk Lektorlag vil forskriftsfeste kompetansekrav for undervisning – også for kroppsøvingslærere som har svømmeopplæring. En bestått livredningsprøve er ikke nok.

Svømmeforbundet er i følge P4 også kritiske til at det eneste kravet for å ha svømmeundervisning er bestått livredningsprøve, noe de mener ikke gir lærerne den kompetansen de trenger for å lære bort svømming.

Relaterte lenker:

(Dagsavisen har ikke publisert saken på nett, artikkelen viser til ”Lærere på dypt vann” i papirutgaven i Dagsavisen 7.juli 2010)

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...