image-5
Utdanning

Svømmeundervisning krever også kompetanse

Dagsavisen skrev 7.juni om barneskolelærere som ikke vet hvordan de skal lære barn å svømme. Norsk Lektorlag mener Kunnskapsdepartementets holdning i saken er for defensiv, og ber om at det stilles tydelige kompetansekrav.
AVRedaksjonen
08. juli, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Statssekretær Lisbeth Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet viser til at svømmeopplæringen og lærernes kompetanse i dette er kommunenes ansvar.

– Det er den enkelte skoles og kommunes ansvar å sørge for at lærerne som har svømmeundervisning, har god nok kompetanse, gjennom kursing og på andre måter, dette er et klart ansvar som ligger hos skoleeier, sier Rugtvedt til Dagsavisen.

Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, etterspør hva Kunnskapsdepartementet vil gjøre for å styrke svømmeopplæringen i skolen.

 – Også svømmeopplæring krever faglig kompetanse. Det er noe helt annet å bade med eget barn. Å lære store, sammensatte elevgrupper å svømme er krevende, og krever faglig kompetanse. Statssekretær Rugtvedt har rett i at dagens system overlater dette til kommunene. Problemet består i at det samme systemet gjør det mulig for kommunene å neglisjere svømmeopplæringen, sier Paulsen.

Ber Kunnskapsdepartementet stille kompetansekrav

Paulsen mener Kunnskapsdepartementets henvisning til kommunenes ansvar blir for enkel:

 –  Våre erfaringer tilsier at mange skoleeiere ikke tar ansvaret særlig alvorlig, og dette burde Rugtvedt og Kunnskapsdepartementet nå vite. Spørsmålet er heller hvordan KD vil tvinge kommunene til å ordne opp i dette. Når vil Kunnskapsdepartementet komme med klarere kompetansekrav, spør Paulsen.

Norsk Lektorlag vil forskriftsfeste kompetansekrav for undervisning – også for kroppsøvingslærere som har svømmeopplæring. En bestått livredningsprøve er ikke nok.

Svømmeforbundet er i følge P4 også kritiske til at det eneste kravet for å ha svømmeundervisning er bestått livredningsprøve, noe de mener ikke gir lærerne den kompetansen de trenger for å lære bort svømming.

Relaterte lenker:

(Dagsavisen har ikke publisert saken på nett, artikkelen viser til ”Lærere på dypt vann” i papirutgaven i Dagsavisen 7.juli 2010)

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.