image-8
Utdanning

Strengere fraværsregler

Fra skolestart i høst gjelder nye, strengere krav i forskriften til opplæringsloven og privatskoleloven om elevers fravær fra skolen. Norsk Lektorlag støtter en slik innskjerping av reglene fullt ut.
AVRedaksjonen
26. juli, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Antallet fraværsdager som kan strykes fra vitnemålet reduseres fra 14 til 10, og det innføres tydeligere krav til dokumentasjon. For å få strøket fravær fra vitnemålet fra og med den fjerde sykedagen, kreves dokumentasjon fra lege.  

De nye reglene innebærer også at elevene i forbindelse med sykdom bare kan stryke fravær fra og med den fjerde sykedagen.  Elever med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom får likevel unntak fra dette siste punktet og kan stryke fravær fra første sykedag.

De andre bestemmelsene om fravær videreføres som i dag. Det betyr at fravær i videregående skole som skyldes for eksempel politisk arbeid eller deltakelse i arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå fortsatt kan strykes fra første fraværsdag, men maksimalt 10 dager. Deltakelse i elevrådsarbeid skal det som tidligere ikke føres fravær for.

Ryddet opp
I november 2009 kunngjorde Utdanningsdirektoratet at elever over 18 år etter egenmelding kunne være borte fra undervisningen opptil 14 dager. Det tilsvarer nesten tre skoleuker med fri for elever som måtte ønske å skulke, uten at det ble regnet som fravær. I januar 2010 sa Kristin Halvorsen at dette var en misforståelse, og at hun ville rydde opp.
 
Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, roser nå Kristin Halvorsen for å rydde opp og stramme inn. 
 
– Kristin Halvorsen viser god teft for hva som er pedagogisk viktig for skolen når hun grep inn overfor direktoratet. Dette skaper tillit til henne som kunnskapsminister. De gamle forskriftene inviterte dessverre i praksis ungdom til skulk. Det var et stort paradoks når hele nasjonen leter etter tiltak som kan redusere sykefraværet, sier Paulsen.
  

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

 

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværsgrense

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...