image-3
Utdanning

Strengere fraværsregler

Fra skolestart i høst gjelder nye, strengere krav i forskriften til opplæringsloven og privatskoleloven om elevers fravær fra skolen. Norsk Lektorlag støtter en slik innskjerping av reglene fullt ut.
AVRedaksjonen
26. juli, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Antallet fraværsdager som kan strykes fra vitnemålet reduseres fra 14 til 10, og det innføres tydeligere krav til dokumentasjon. For å få strøket fravær fra vitnemålet fra og med den fjerde sykedagen, kreves dokumentasjon fra lege.  

De nye reglene innebærer også at elevene i forbindelse med sykdom bare kan stryke fravær fra og med den fjerde sykedagen.  Elever med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom får likevel unntak fra dette siste punktet og kan stryke fravær fra første sykedag.

De andre bestemmelsene om fravær videreføres som i dag. Det betyr at fravær i videregående skole som skyldes for eksempel politisk arbeid eller deltakelse i arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå fortsatt kan strykes fra første fraværsdag, men maksimalt 10 dager. Deltakelse i elevrådsarbeid skal det som tidligere ikke føres fravær for.

Ryddet opp
I november 2009 kunngjorde Utdanningsdirektoratet at elever over 18 år etter egenmelding kunne være borte fra undervisningen opptil 14 dager. Det tilsvarer nesten tre skoleuker med fri for elever som måtte ønske å skulke, uten at det ble regnet som fravær. I januar 2010 sa Kristin Halvorsen at dette var en misforståelse, og at hun ville rydde opp.
 
Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, roser nå Kristin Halvorsen for å rydde opp og stramme inn. 
 
– Kristin Halvorsen viser god teft for hva som er pedagogisk viktig for skolen når hun grep inn overfor direktoratet. Dette skaper tillit til henne som kunnskapsminister. De gamle forskriftene inviterte dessverre i praksis ungdom til skulk. Det var et stort paradoks når hele nasjonen leter etter tiltak som kan redusere sykefraværet, sier Paulsen.
  

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

 

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværsgrense

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Skolen får en nøkkelrolle til å hjelpe ukrainske barn og unge
– Det er en menneskelig tragedie som utspiller seg i Ukraina. Våre tanker går til hele det ukrainske folk. Vi tenker særlig på barn og unge som mister verdifull opplæring og våre ukrainske kolleger, s...
Utdanning
Etterlyser konkrete tiltak for å følge opp høyt elevfravær
Norsk Lektorlag er bekymret for høyt fravær og flere skolevegrere. – Regjeringen må gjeninnføre elevplikter og sette inn ekstra ressurser for å ivareta de sårbare elevene, sier Helle Christin Nyhuus, ...
Utdanning
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har bli...