image-3
Arbeid

Smittevern i videregående: På rett vei

Tydeligere avstandskrav både på gult og rødt nivå er nødvendig. Det svarte Lektorlaget på forslaget til revidert smittevernveileder for videregående.
AVRedaksjonen
22. mars, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Foto: Eva Rose

Når skolene skal holdes mest mulig åpne, gir stadige mutantsmitteutbrudd en uforutsigbar hverdag som sliter på både lærere og elever.

– Skal vi klare å ha åpne skoler, må smittevernveilederen gi strengere avstandskrav på både rødt og gult nivå. Krav om beredskapsplaner på skolenivå vil gjøre skolehverdagen for elever, lærere og foresatte mer forutsigbar, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

De nyeste tallene for koronasmitte i ulike yrkesgrupper viser at lærere i grunnskolen oftere får korona enn gjennomsnittet. I Oslo ligger også lærerne i videregående over snittet, mens flertallet av lærere så langt ligger under gjennomsnittet for alle yrkesgrupper.

En revidert smittevernveileder for videregående opplæring skulle først være klar fredag 19. mars, men ble utsatt til denne uken,  for at Lektorlaget og andre skoleorganisasjoner kan foreslå endringer.

– Det er bra at lærere på videregående så langt ikke blir oftere smittet enn alle yrkesgrupper generelt, men så lenge vi vet at smitten øker for 16-19-åringer, kan vi ikke slå oss til ro med at alt er greit, understreker Helgesen.

Beredskapsplan, avstandskrav og munnbind

En fersk undersøkelse blant Lektorlagets arbeidsplasstillitsvalgte viser at bare hver sjette skole har beredskapsplan på skolenivå. Lektorlaget understreker at dette må bli obligatorisk for de ulike nivåene i trafikklysmodellen. Både oppfølgingen av sårbare elever, smittesporingen og smittevern tilpasset den lokale situasjonen vil da bli bedre.

– En plan for organisering, overgangsrutiner og informasjonsrutiner skaper også forutsigbarhet for ansatte, elever og foresatte, understreker Helgesen.

Hun mener det er avgjørende at tillitsvalgte og verneombud involveres i dette arbeidet.

Manglende konkretisering og innskjerping av avstandskrav i klasserommet på gult og rødt nivå gjør at Lektorlaget frykter at dagens situasjon vil fortsette, med stadige nedstenginger og svingninger mellom trafikklysnivåer. Lektorlaget er bekymret for at det fortsatt legges opp til full klasse eller gruppe og uten spesifikke avstandskrav mellom lærer og elever på gult nivå på videregående skoler. Man legger også opp til at lærer kan veksle mellom klasser og grupper sammensatt av elever fra ulike klasser.

Å ikke anbefale munnbind i undervisningssituasjonen for elever eller lærere, kan bidra til høy smitterisiko i klasserommet siden man ikke kan overholde meteren på gult nivå. Lektorlaget mener veilederen bør åpne for munnbindbruk også i klasserommet. Tilbakemeldinger i en fersk undersøkelse blant våre arbeidsplasstillitsvalgte peker på at de viktigste tiltakene for å få godt smittevern, er makstall for gruppestørrelse, strengere avstandskrav, smittevernvakter, mer digital undervisning og munnbind.

Lektorlaget har også tidligere gitt konkrete innspill til smittevernveilederen:

Hjemmekontor og delvis digital undervisning

Hensynet til ansattes smittevern er i noe større grad ivaretatt i utkastet til ny veileder, og voksenopplæringen skal ha spesifikke avstandsregler også på gult nivå. Dette er riktig vei å gå.

Norsk Lektorlag har anbefalt at disse presiseringene blir tatt med i ny smittevernveileder for videregående:

  • Forslag om mindre elevgrupper og delvis digital undervising på rødt nivå
  • Hjemmekontor for oppgaver som ikke må utføres på skolen når det er i tråd med kommunens anbefalinger/påbud.
  • Råd om munnbind og tilgjengelige munnbind for elever
  • Økt bemanning som et aktuelt tiltak på gult nivå for å sikre etterlevelse av smittevernregler for elever i fellesarealer

Imidlertid mener Lektorlaget veilederen for videregående også må ha krav om beredskapsplaner, skjerpede avstandskrav på både gult og rødt nivå og åpning for munnbindbruk i klasserommet.

– Målet er åpne, trygge skoler under en pandemi. Da må vi gi skolene, lærerne og elevene de verktøyene de trenger, sier Helgesen.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...