image-6
Arbeid

Skuffende vagt om smittevern

Norsk Lektorlag reagerer på den reviderte smittevernveilederen for videregående. Fortsatt mangler strengere avstandskrav og munnbind i klasserommet, og krav om beredskapsplan på skolenivå. - Det går på stumpene løs, sier Rita Helgesen.
AVRedaksjonen
25. mars, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Hit, men ikke lenger: Smittevernveilederen for videregående gir råd om munnbind i fellesarealene, men ikke i klasserommene. Illustrasjonsfoto: iStock

Norsk Lektorlag har gjennom hele pandemien sagt ifra til myndighetene om at lærerne ikke føler seg trygge i klasserommet. Strengere avstandskrav, munnbind også i klasserommet og beredskapsplaner på skolenivå er tiltak Lektorlaget har etterlyst.

Den reviderte smittevernveilederen for videregående er fremdeles for lite konkret.

Lektorlagets fylkestillitsvalgte i Rogaland sier til NRK at mange er skuffet:

«Veilederen er altfor vag. Den inneholder ingen avstandskrav, verken for elever eller ansatte», sier Marianne Hognes-Rødland til NRK.

Smittesituasjonen er et press på lærerne

I et intervju med Kommunal Rapport gir Lektorlagets leder Rita Helgesen tydelig beskjed:

– Selv om barn og unge trenger et skoletilbud, kan det ikke drives rovdrift på dem som jobber i skolen og faktisk sørger for at elever kan fortsette å være der. Nå er utryggheten så stor at det går på stumpene løs for lærerne. Dette blir underkommunisert. Smittesituasjonen er rett og slett et psykisk press – gjelder ikke arbeidsmiljølovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for lærere?

De viktigste elementene i den reviderte smitteveilederen er:

  • På gult nivå kan hele klasser og grupper være samlet.
  • På rødt nivå anbefales det at antall kontakter i løpet av en uke halveres. Dette kan organiseres på ulike måter. Koronaverter kan bidra til bedre etterlevelse av smitteverntiltak i fellesarealer.
  • Tydeligere råd om nærkontakter skal gjøre det enklere å definere hvem som må i karantene. Med nærkontakter menes personer som er har vært i mindre enn 2 meters avstand fra personen som er smittet i mer enn 15 minutter.
  • Munnbindbruk er valgfritt for elever og ansatte i fellesarealer utenfor klasserommet, i klasserommet anbefaler ikke veilederen munnbind.

«Bør» må erstattes med «skal»

– Det er positivt at veilederen nevner såkalte koronaverter som kan bidra til at alle holder avstand også utenfor klasserommet. Men veilederen er full av «bør»-råd. Når ikke skoleeier vil betale egne ansatte for faktisk merarbeid, er det lite sannsynlig at de vil betale for koronaverter slik det er foreslått i veilederen, bemerker Helgesen.

Hun understreker at det også er bra at veilederen gir råd om bruk av munnbind, men understreker at munnbind må kunne brukes både for elever og lærere i undervisningen.

– I praksis er det omtrent umulig å holde avstand i skolene, dette forteller våre medlemmer om. Da er det et paradoks at veilederen sier at ungdom er bedre til å overholde smittevern enn yngre barn. Lektorlaget får tilbakemeldinger på det motsatte: Ungdom klarer ikke å passe på å holde avstand med mindre noen minner dem på det kontinuerlig, sier Helgesen.

Skoleeier skal ha beredskapsplan, skolen skal ha en «plan»

Veilederen sier skoleeier skal ha en beredskapsplan. Den skal bidra til at skolene kan veksle raskt mellom de ulike nivåene i smittevernveilederne, og sikre et godt skoletilbud. På den enkelte skole skal man ha en plan for hvordan man skal legge opp blant annet kontaktreduserende tiltak og rutiner for oppmøte.

Lektorlaget har spilt inn flere ganger at det må være et krav om at hver enkelt skole skal ha en beredskapsplan. Dette vil gjøre overgangene mellom trafikknivåene tydeligere og mer forutsigbare. Lektorlagets medlemmer forteller om flere skoler hvor beredskapsplanen til kommunen gir lite støtte eller forutsigbarhet hvis nivået for smittevern endrer seg.

Fylkesleder i Oslo krever stengte skoler etter påske

David Løvbræk, fylkesleder i Norsk Lektorlag Oslo, skriver i et innlegg i Aftenposten i dag at «Lærere og lektorer i Oslo kan ikke akseptere å utsettes for så stor smittefare på jobb som vi har vært etter jul, en smittefare som har økt enda mer de siste ukene».

Han viser til det skyhøye og stigende smittetrykket i Oslo, og peker på at lærere «utsettes for en arbeidshverdag der det ikke er mulig både å overholde smittevern og samtidig gi god undervisning». Ingenting tyder på at smitten vil gå ned etter påskeferien. Han gir byråden klar beskjed om at skolene må holdes stengt inntil smittetallene faktisk synker.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...