image-4
Utdanning

Skal du søke om videreutdanning? Husk frist 1. mars!

Er du i jobb i skolen og vil ta videreutdanning? 1. mars er søknadsfrist for å søke videreutdanning gjennom den statlige satsingen Kompetanse for kvalitet.
AVRedaksjonen
25. februar, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Kompetanse for kvalitet er en strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. Søknadsfrist for videreutdanning med studiestart høsten 2020 er 1. mars.

Før du drømmer deg bort i alle mulighetene til å ta ekstra studiepoeng, er det viktig at du tar opp med rektor eller din nærmeste leder at du kunne tenke deg å ta videreutdanning kommende skoleår. Be om en samtale, eller ta det opp i den ordinære medarbeidersamtalen om dette passer i tid. 

Det er viktig å få avklart hvilken kompetanse du og skolen din har behov for. Uten rektors velsignelse kan du se bort fra videreutdanningsmidler gjennom Kompetanse for kvalitet. Om du skulle ønske å studere utenfor denne satsingen, er du likevel avhengig av klarsignal fra rektor for å nyte godt av de rettighetene som fins. Vårt klare råd er at du alltid tar opp med rektor i god til at du planlegger videreutdanning. 

Rett til utdanningspermisjon reguleres av arbeidsmiljølovens § 12-11. (Merk deg at loven ikke sier noe om rett til lønn under permisjon.) I Hovedtariffavtalen for KS-området heter det dessuten: «Hvis det, i forbindelse med utdannelse som er av verdi både for arbeidstakeren og arbeidsgiver, er nødvendig med hel eller delvis permisjon, skal dette innvilges, med mindre særlige grunner er til hinder for det.»

Anses videreutdanningen av arbeidsgiver for å være nødvendig for å heve kunnskapsnivå og styrke kompetanse for å utføre pålagte arbeidsoppgaver/arbeidsfunksjoner, skal det dessuten gis permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter. Og til sist har man altså mulighetene som Kompetanse for kvalitet gir, med sine egne regler. Søknadsfrist er 1. mars hvert år, så ved vinterferietider er det på høy tid å lufte videreutdanningsplaner med rektor. 

Husk forskjellen på etterutdanning og videreutdanning – bare videreutdanning er studiepoenggivende. Etterutdanning er kursing. 

Her finner du mer informasjon om videreutdanning:
Utdanningsdirektoratets nettside om videreutdanning
Arbeidstilsynets nettside om utdanningspermisjon

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
videreutdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...