image-5
Utdanning

Siste frist for å gi ditt syn på kjerneelementer i fagene

Hva vil du skal være det viktigste i skolefagene i framtida? 17. april er siste frist for å gi Utdanningsdirektoratet tilbakemeldinger på det som er foreslått som kjerneelementer i de ulike skolefagene.
AVRedaksjonen
13. april, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Hva vil direktoratet vite?
Direktoratets høring omfatter i tillegg til kjerneelementer, hvordan verdigrunnlaget fra overordnet del skal integreres i læreplanene, hvordan de grunnleggende ferdigheter skal inngå i fagene, og hvordan de ulike fagene skal jobbe med de tre prioriterte tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, og folkehelse og livsmestring.

Fagutvalgene bidrar, vil du?
I mars arrangerte Norsk Lektorlag tre dagseminarer hvor fagutvalgene diskuterte høringsforslagene.  Flere fagutvalg har reagert på at kjerneelementene framstår som vage og vide snarere enn å bidra til å stramme inn faget. Uklare begreper ble diskutert, som musikerskap, hva ordet utforske kan bety for elever i ulike aldre, og om «kulturforståelse» egentlig bør være kjerneelement i så mange ulike fag. Det ble også uttrykt bekymring for at en risikerer å fjerne dans i skolen, og erstatte det med «bevegelsesaktivitet».

Det sendes inn høringsuttalelser fra berørte fagutvalg. Samtidig er det ønskelig at flest mulig faglærere engasjerer seg i fagfornyelsen, og bidrar med sine syn på forslaget slik det foreligger. Dette må gjøres senest 17. april.
Direkte til Utdanningsdirektoratets høring om kjerneelementer

Læreplangruppene tar stafettpinnen videre
Fristen for å melde inn forslag til kolleger til læreplangruppene gitt nylig ut. Utdanningsdirektoratet skal nå sette sammen læreplangrupper, som skal ta med seg de reviderte kjerneelementer videre i læreplanarbeidet. Det blir trolig en offisiell høringsrunde på forslag til nye læreplaner i februar/mars 2019.- 

-Vi er svært glade for det sterke faglige engasjementet blant våre medlemmer, og vi vet at mange har blitt foreslått inn i læreplangruppene, og at mange vil gi Utdanningsdirektoratet sine synspunkter på forslagene til kjerneelementer. Det er viktig at lektorer som har skoen på, forteller hvor den trykker, sier leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen.

Fagfornyelsen- videre prosess

2018 læreplangruppene starter

Mai: Læreplangruppene blir etablert

Juni : Kunnskapsdepartementet fastsetter kjerneelementer i fag og retningslinjer for læreplanarbeidet. Læreplangruppene starter arbeidet i juni-august.

2018-2019 læreplanene utvikles

Utdanningsdirekoratet utvikler læreplanene og veilednings- og støtteressurser. Forslag til læreplaner sendes på høring.

2019/2020 – skolene forbereder seg

Skoler, skoleeiere og lærerutdanningene forbereder seg på å ta det nye læreplanverket i bruk.

2020/2021 – nye læreplaner

Nytt læreplanverk med nye læreplaner skal tas i bruk i klasserommene.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fagfornyelsen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.