image-4
Utdanning

Siste frist for å gi ditt syn på kjerneelementer i fagene

Hva vil du skal være det viktigste i skolefagene i framtida? 17. april er siste frist for å gi Utdanningsdirektoratet tilbakemeldinger på det som er foreslått som kjerneelementer i de ulike skolefagene.
AVRedaksjonen
13. april, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Hva vil direktoratet vite?
Direktoratets høring omfatter i tillegg til kjerneelementer, hvordan verdigrunnlaget fra overordnet del skal integreres i læreplanene, hvordan de grunnleggende ferdigheter skal inngå i fagene, og hvordan de ulike fagene skal jobbe med de tre prioriterte tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, og folkehelse og livsmestring.

Fagutvalgene bidrar, vil du?
I mars arrangerte Norsk Lektorlag tre dagseminarer hvor fagutvalgene diskuterte høringsforslagene.  Flere fagutvalg har reagert på at kjerneelementene framstår som vage og vide snarere enn å bidra til å stramme inn faget. Uklare begreper ble diskutert, som musikerskap, hva ordet utforske kan bety for elever i ulike aldre, og om «kulturforståelse» egentlig bør være kjerneelement i så mange ulike fag. Det ble også uttrykt bekymring for at en risikerer å fjerne dans i skolen, og erstatte det med «bevegelsesaktivitet».

Det sendes inn høringsuttalelser fra berørte fagutvalg. Samtidig er det ønskelig at flest mulig faglærere engasjerer seg i fagfornyelsen, og bidrar med sine syn på forslaget slik det foreligger. Dette må gjøres senest 17. april.
Direkte til Utdanningsdirektoratets høring om kjerneelementer

Læreplangruppene tar stafettpinnen videre
Fristen for å melde inn forslag til kolleger til læreplangruppene gitt nylig ut. Utdanningsdirektoratet skal nå sette sammen læreplangrupper, som skal ta med seg de reviderte kjerneelementer videre i læreplanarbeidet. Det blir trolig en offisiell høringsrunde på forslag til nye læreplaner i februar/mars 2019.- 

-Vi er svært glade for det sterke faglige engasjementet blant våre medlemmer, og vi vet at mange har blitt foreslått inn i læreplangruppene, og at mange vil gi Utdanningsdirektoratet sine synspunkter på forslagene til kjerneelementer. Det er viktig at lektorer som har skoen på, forteller hvor den trykker, sier leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen.

Fagfornyelsen- videre prosess

2018 læreplangruppene starter

Mai: Læreplangruppene blir etablert

Juni : Kunnskapsdepartementet fastsetter kjerneelementer i fag og retningslinjer for læreplanarbeidet. Læreplangruppene starter arbeidet i juni-august.

2018-2019 læreplanene utvikles

Utdanningsdirekoratet utvikler læreplanene og veilednings- og støtteressurser. Forslag til læreplaner sendes på høring.

2019/2020 – skolene forbereder seg

Skoler, skoleeiere og lærerutdanningene forbereder seg på å ta det nye læreplanverket i bruk.

2020/2021 – nye læreplaner

Nytt læreplanverk med nye læreplaner skal tas i bruk i klasserommene.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fagfornyelsen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...