image-3
Arbeid

Rødt nivå må overholdes

Nå som alle ungdomsskoler og videregående skoler er på rødt nivå, må skoleeier legge til rette for en meters avstand. Forskjellen på gult og rødt nivå er tydelig.
AVRedaksjonen
06. januar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

På grunn av stigende smittetall flere steder i landet, endret regjeringen det nasjonale tiltaksnivået for skolene fra gult til rødt nivå 3. januar 2021. Dette skjedde på svært kort varsel, og mange lektorer og lærere måtte igjen hive seg rundt for å lage et tilpasset undervisningsopplegg.

Lektorlaget anbefaler lærere å notere seg merarbeid, også det som man ikke har hatt anledning til å avtale på forhånd, og be om å bli kompensert.

Avstandsregelen gjelder

Lektorlaget har allerede fått henvendelser fra medlemmer om at de ikke opplever et tydelig skille mellom gult og rødt nivå på sin skole.

På rødt nivå gjelder avstandsregelen på minst én meter både i klasserommet og ellers på skolen. Det gjelder mellom elever, mellom ansatte og elever og mellom ansatte. Man må redusere klasse- og gruppestørrelser hvis det ikke er mulig å overholde én-meters-regelen. Eventuelt må man finne alternative lokale løsninger. Det er ikke anledning til å ha heldigital undervisning på rødt nivå med mindre det blir bestemt fra nasjonalt hold.

Skolen skal ha beredskapsplanen klar

Skolen din skal ha beredskapsplaner man har samarbeidet med de tillitsvalgte om. I tillegg er skoleeier pålagt etter forskrift å drive skolene på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det innebærer blant annet å sette i gang kontaktreduserende tiltak.

«Alle skoler skal planlegge for rødt nivå» (Lektorlagets nettsak)

Gult vs rødt nivå

En sentral forskjell mellom rødt og gult nivå, er at ved rødt nivå skal en meters avstand holdes over alt på skolen. Hvis det ikke er mulig, skal elevene deles i mindre grupper.

Rødt nivå

For rødt nivå gjelder følgende i videregående skole ifølge smittevernveilederen:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever i mindre grupper
 • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Utdanningsdirektoratet påpeker at i videregående skoler blandes elevene i ulike fag, og det er derfor ikke mulig å innføre kohorter. Da er det særlig viktig at de øvrige smitteverntiltakene gjennomføres.

For rødt nivå på ungdomsskolen gjelder:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele klasser inn i mindre kohorter
 • Kohortene bør ha faste klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Gult nivå

For gult nivå gjelder følgende på ungdomsskolen og videregående:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Etterlyser føringer for bruk av ChatGPT
- Det er uklart hva som bør være gjeldende praksis, og det utvikler seg svært ulike holdninger til hvordan lektorer og lærere skal møte bruk av ChatGPT, advarer Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Le...
Arbeid
Hva gjør vi med kunstig intelligens i klasserommet?
Hvordan skal vi møte kunstig intelligens og ChatGPT i skolen og i klasserommet? Norsk Lektorlag inviterer til ettermiddagsseminar på selveste valentinsdagen 14. februar.
Arbeid
Stenger åpent internett på eksamen
Utdanningsdirektoratet stenger åpent internett på eksamen. – Åpenbart utfordrer utviklingen av blant annet ChatGP3 vurderingspraksisen i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.