Papirer med beregningen og kalkulator på et bord. Bilde.
Lønn

Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret

Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» minstelønnstabellen.
AVRedaksjonen
14. november, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Regjeringen grep inn i lærerstreiken i KS-området med tvungen lønnsnemnd 27. september.

Ved tvungen lønnsnemnd bestemmer Rikslønnsnemnda hva resultatet av tariffoppgjøret blir. Du får den «nye» lønnen din fra den datoen nemnda fastsetter. Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for når de avgjør lektorenes og lærernes oppgjør.

Du vil få etterbetalt lønnstillegget fra den datoen avtalen gjelder fra, men denne datoen er altså ikke satt ennå.

Frem til da gjelder lønns- og arbeidsvilkår som de var per 30. april 2022 (lenke).

Trolig legger Rikslønnsnemnda resultatet i skissen fra Riksmekler fra mai til grunn for sin avgjørelse, men det kan komme endringer. Det var denne skissen hovedsammenslutningene godkjente, og lærerorganisasjonene sa nei til.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kslønnsnemndlønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...