Papirer med beregningen og kalkulator på et bord. Bilde.
Lønn

Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret

Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» minstelønnstabellen.
AVRedaksjonen
14. november, 2022

Regjeringen grep inn i lærerstreiken i KS-området med tvungen lønnsnemnd 27. september.

Ved tvungen lønnsnemnd bestemmer Rikslønnsnemnda hva resultatet av tariffoppgjøret blir. Du får den «nye» lønnen din fra den datoen nemnda fastsetter. Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for når de avgjør lektorenes og lærernes oppgjør.

Du vil få etterbetalt lønnstillegget fra den datoen avtalen gjelder fra, men denne datoen er altså ikke satt ennå.

Frem til da gjelder lønns- og arbeidsvilkår som de var per 30. april 2022 (lenke).

Trolig legger Rikslønnsnemnda resultatet i skissen fra Riksmekler fra mai til grunn for sin avgjørelse, men det kan komme endringer. Det var denne skissen hovedsammenslutningene godkjente, og lærerorganisasjonene sa nei til.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kslønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lønn
Hva kan vi forvente av Rikslønnsnemnda?
Siden årets oppgjør i KS-området for lektor- og lærerorganisasjonene gikk til tvungen lønnsnemnd, er det Rikslønnsnemnda som avgjør resultatet. Ofte er det siste tilbud fra Riksmekler som ligger til g...