Papirer med beregningen og kalkulator på et bord. Bilde.
Lønn

Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret

Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» minstelønnstabellen.
AVRedaksjonen
14. november, 2022

Regjeringen grep inn i lærerstreiken i KS-området med tvungen lønnsnemnd 27. september.

Ved tvungen lønnsnemnd bestemmer Rikslønnsnemnda hva resultatet av tariffoppgjøret blir. Du får den «nye» lønnen din fra den datoen nemnda fastsetter. Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for når de avgjør lektorenes og lærernes oppgjør.

Du vil få etterbetalt lønnstillegget fra den datoen avtalen gjelder fra, men denne datoen er altså ikke satt ennå.

Frem til da gjelder lønns- og arbeidsvilkår som de var per 30. april 2022 (lenke).

Trolig legger Rikslønnsnemnda resultatet i skissen fra Riksmekler fra mai til grunn for sin avgjørelse, men det kan komme endringer. Det var denne skissen hovedsammenslutningene godkjente, og lærerorganisasjonene sa nei til.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kslønnsnemndlønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda: Dette skjer på mandag
Høstens lærerstreik ble stoppet med tvungen lønnsnemnd, og Rikslønnsnemnda behandler saken mandag 13. februar. – Norsk Lektorlag mener det er særlige grunner til at nemnda må flytte virkningstidspunkt...
Lønn
Høy lønnsvekst i fjor – lektorene venter på nemnda
Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,6 prosent fra 2021 til 2022. Det er den høyeste lønnsveksten målt siden 2008, ifølge Statistisk sentralbyrå. Lektorene i KS venter på Rikslønnsnemndas behandling ...
Lønn
Nye satser i leirskoleavtalen
Akademikerne har reforhandlet den såkalte leirskoleavtalen med KS. Den sentrale generelle særavtalen (SGS) 1010 ble videreført med noe økte satser og egne satser for helge- og høytidsdager.