image-9
Arbeid

Oslo kommune forskjellsbehandler ansatte

Oslo kommune er den eneste kommunen som ikke gir alle fagforeninger med tillitsvalgt rett til å bli med på arbeidstidsforhandlinger i skolen. Det vil Norsk Lektorlag ha en endring på.
AVRedaksjonen
31. august, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Oslo kommune er landets største arbeidsgiver. Norsk Lektorlag organiserer totalt 16,7 prosent av alle lektorene ansatt i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Ved Elvebakken videregående skole er nesten halvparten av lektorene (47 %) organisert i Norsk Lektorlag.

Oslo kommunes regelverk sier at fagforeningene i skolen må ha 17,5 % av de ansatte som medlemmer i kommunens utdanningsetat for å delta i arbeidstidsforhandlinger på skolene. Dermed har ikke Lektorlagets tillitsvalgte rett til å delta i lokale forhandlinger på den enkelte skole.

– Det er flaut

Dette gjelder også Skolenes Landsforbund og Creo – forbundet for kunst og kultur, som begge er LO-forbund.

«Sånn kan vi ikke ha det i en kommune som smykker seg med trepartssamarbeid og et byråd som lover å systematisk involvere medarbeidere i utvikling av kommunen. Oslo kan ikke være bekjent av denne praksisen. Det er rett og slett flaut», sier Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen til Dagsavisen som skriver om denne saken 31. august (saken er bak betalingsmur).

Forslag om reell forhandlingsrett

I alle andre kommuner får alle fagforeninger med en tillitsvalgt delta i arbeidstidsforhandlinger på skolen. Dermed er de med på å bestemme hvordan skoleåret og de ansattes arbeidstid skal være.

Norsk Lektorlag mener Oslo kommune må gjøre om på regelverket sitt.

Høyre, Venstre og KrF i Oslo bystyre ber nå om at også de mindre fagforeningene får forhandlingsrett både lokalt og i kommunen, som i de andre kommunene.

– Det er på høy tid at Oslo kommune gir våre tillitsvalgte rett til å tas med i lokale forhandlinger om hvordan arbeidshverdagen på skolene skal være, sier Rita Helgesen.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidsforholdarbeidstidForhandlingsrett Oslotillitsvalgt

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.