image-8
Arbeid

Oslo kommune forskjellsbehandler ansatte

Oslo kommune er den eneste kommunen som ikke gir alle fagforeninger med tillitsvalgt rett til å bli med på arbeidstidsforhandlinger i skolen. Det vil Norsk Lektorlag ha en endring på.
AVRedaksjonen
31. august, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Oslo kommune er landets største arbeidsgiver. Norsk Lektorlag organiserer totalt 16,7 prosent av alle lektorene ansatt i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Ved Elvebakken videregående skole er nesten halvparten av lektorene (47 %) organisert i Norsk Lektorlag.

Oslo kommunes regelverk sier at fagforeningene i skolen må ha 17,5 % av de ansatte som medlemmer i kommunens utdanningsetat for å delta i arbeidstidsforhandlinger på skolene. Dermed har ikke Lektorlagets tillitsvalgte rett til å delta i lokale forhandlinger på den enkelte skole.

– Det er flaut

Dette gjelder også Skolenes Landsforbund og Creo – forbundet for kunst og kultur, som begge er LO-forbund.

«Sånn kan vi ikke ha det i en kommune som smykker seg med trepartssamarbeid og et byråd som lover å systematisk involvere medarbeidere i utvikling av kommunen. Oslo kan ikke være bekjent av denne praksisen. Det er rett og slett flaut», sier Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen til Dagsavisen som skriver om denne saken 31. august (saken er bak betalingsmur).

Forslag om reell forhandlingsrett

I alle andre kommuner får alle fagforeninger med en tillitsvalgt delta i arbeidstidsforhandlinger på skolen. Dermed er de med på å bestemme hvordan skoleåret og de ansattes arbeidstid skal være.

Norsk Lektorlag mener Oslo kommune må gjøre om på regelverket sitt.

Høyre, Venstre og KrF i Oslo bystyre ber nå om at også de mindre fagforeningene får forhandlingsrett både lokalt og i kommunen, som i de andre kommunene.

– Det er på høy tid at Oslo kommune gir våre tillitsvalgte rett til å tas med i lokale forhandlinger om hvordan arbeidshverdagen på skolene skal være, sier Rita Helgesen.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidsforholdarbeidstidForhandlingsrett Oslotillitsvalgt

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...