image-0
Arbeid

Oslo kommune forskjellsbehandler ansatte

Oslo kommune er den eneste kommunen som ikke gir alle fagforeninger med tillitsvalgt rett til å bli med på arbeidstidsforhandlinger i skolen. Det vil Norsk Lektorlag ha en endring på.
AVRedaksjonen
31. august, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Oslo kommune er landets største arbeidsgiver. Norsk Lektorlag organiserer totalt 16,7 prosent av alle lektorene ansatt i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Ved Elvebakken videregående skole er nesten halvparten av lektorene (47 %) organisert i Norsk Lektorlag.

Oslo kommunes regelverk sier at fagforeningene i skolen må ha 17,5 % av de ansatte som medlemmer i kommunens utdanningsetat for å delta i arbeidstidsforhandlinger på skolene. Dermed har ikke Lektorlagets tillitsvalgte rett til å delta i lokale forhandlinger på den enkelte skole.

– Det er flaut

Dette gjelder også Skolenes Landsforbund og Creo – forbundet for kunst og kultur, som begge er LO-forbund.

«Sånn kan vi ikke ha det i en kommune som smykker seg med trepartssamarbeid og et byråd som lover å systematisk involvere medarbeidere i utvikling av kommunen. Oslo kan ikke være bekjent av denne praksisen. Det er rett og slett flaut», sier Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen til Dagsavisen som skriver om denne saken 31. august (saken er bak betalingsmur).

Forslag om reell forhandlingsrett

I alle andre kommuner får alle fagforeninger med en tillitsvalgt delta i arbeidstidsforhandlinger på skolen. Dermed er de med på å bestemme hvordan skoleåret og de ansattes arbeidstid skal være.

Norsk Lektorlag mener Oslo kommune må gjøre om på regelverket sitt.

Høyre, Venstre og KrF i Oslo bystyre ber nå om at også de mindre fagforeningene får forhandlingsrett både lokalt og i kommunen, som i de andre kommunene.

– Det er på høy tid at Oslo kommune gir våre tillitsvalgte rett til å tas med i lokale forhandlinger om hvordan arbeidshverdagen på skolene skal være, sier Rita Helgesen.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidsforholdarbeidstidForhandlingsrett Oslotillitsvalgt

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...