image-6
Utdanning

Norsk Lektorlag vil ha samfunnsengasjerte elever

Rita Helgesen heier på elever som engasjerer seg i politiske spørsmål, men vil ikke oppfordre til aksjoner med ugyldig fravær. Hun synes heller elevene bør be om at klima settes på dagsorden i undervisningen.
AVRedaksjonen
15. mars, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Fredag 15. mars er det planlagt markeringer for klimaet i mer enn 90 land. I Norge har ungdomsorganisasjonen Natur og Ungdom tatt initiativ til elevstreik for klimaet en uke senere fredag 22. mars.

Politisk leder Rita Helgesen støtter helhjertet at elevene engasjerer seg politisk, men finner det ikke naturlig at Norsk Lektorlag som organisasjon oppmuntrer til å støtte aksjonsformer som medfører ugyldig fravær.

Rita Helgesen er leder i Norsk Lektorlag
(foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

Helgesen vil heller oppfordre elevene til å be om at klima settes på dagsorden i undervisningen, gjerne i et særskilt opplegg der skolens lærere i de aktuelle fagene tar temaet inn i undervisningen på egnet måte. Hun mener opplegget gjerne også kan gi elevene forståelse for hvordan streikevåpenet fungerer i arbeidslivet. Streik er en viktig rettighet for organiserte arbeidstagere, med produksjonsstans som pressmiddel mot arbeidsgiver. Politisk streik er også tillatt i arbeidslivet, men da som en kortvarig demonstrasjon. 

– Vi bør oppmuntre til politisk engasjement, men når elevene velger streik som aksjonsform, rammer det først og fremst dem selv, ved at de mister undervisning. Når NRK omtaler elevstreik i Tromsø hver fredag, blir det noe helt annet, påpeker Helgesen.  

Odd Løvset er lektor i Bergen kommune

I Bergen har elevene streiket denne uken. Odd Løvset er lektor ved Gimle oppveksttun ungdomsskole i Bergen. Han har oppfordret sine elever til å stå for valgene de tar, hvis de streiker:

– Jeg synes det er flott at elevene mine engasjerer seg, men har sagt til dem at de må tørre å stå for engasjementet sitt og akseptere at de får ugyldig fravær hvis de velger å streike for klimaet.

Litt mindre tydelig, var skolebyråd i Bergen Roger Valhammer. I forrige uke uttalte han til Bergensavisen at han var opptatt av at elevene ikke mister skoletimer. I går snudde Valhammer, og har nå formidlet til skolene i Bergen at de bør være positive til søknader om permisjon i forbindelse med streiken.

Oslo-rektor Kjell Ove Hauge mener likhet for loven er viktig for elevene og viste nylig, i en Twitter-debatt med Utdanningsforbundets leder Steffen Handal, til at forskriften ikke åpner for individuelle tolkninger. Handal svarte ifølge Utdanningsnytt at lærerne må utvise skjønn og at det ikke finnes noen fasit.

Natur og Ungdom hevder i sitt informasjonsmateriell at denne typen protestdemonstrasjoner kan defineres som politisk arbeid som gir gyldig fravær i henhold til forskrift til opplæringsloven. Dette vil ikke Helgesen gå god for.

– Det er rektor som har myndighet til å tolke forskrift om fravær, her er det rett og slett ikke rom for at lærere selv kan tolke, de må følge praksisen ved sin skole. I tillegg må man jo spørre seg – blir det egentlig en streik hvis elevene får gyldig fravær fra undervisningen, avslutter Helgesen.

Kunnskapsministeren har uttalt til NRK at man ikke kan få gyldig fravær for å streike, på spørsmål fra allmennkringkasteren har 16 av 18 fylkeskommuner svart at de vil registrere ugyldig fravær.

(foto: Natur og Ungdom, lisens: CC 2.0)

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværsgrense

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...