image-6
Arbeid

Mer normal skolehverdag fra høsten – med fraværsgrense

Når skolen starter igjen til høsten, kan hele klassen være samlet så lenge det er såkalt gult nivå. Dessuten vil fraværsgrensen gjelde som normalt.
AVRedaksjonen
15. juni, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Fra høsten skal skolene planlegge for en mer normal skolehverdag der dere følger gult nivå i trafikklysmodellen, skriver Utdanningsdirektoratet i en oversikt over hva som er nytt til skolestart. Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager.

Fraværsgrensen gjelder også som normalt fra skolestart. De midlertidige unntakene gjelder kun ut skoleåret 2019–2020.

Fraværsregelen gjeninnføres

– Norsk Lektorlag har helt siden skolebyggene ble stengt i mars vært i dialog med kunnskapsministeren og påpekt at fraværsregelen måtte gjelde. Vi må selvfølgelig registrere hvilke elever som møter opp til undervisning, enten den er digital eller fysisk, men altfor mange skoler lot være å føre fravær, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Norsk Lektorlag mener fraværsføring er viktig for elevenes motivasjon, og for at de skal delta i opplæringen og i vurderingssituasjoner.

– Fraværet har økt denne våren, og særlig de mest sårbare elevene har latt være å møte opp. En NIFU-rapport viser at bare 23% av lærerne har klart å følge opp denne elevgruppen under skolestengningen. Vi er glad for at statsråden har innsett hvor viktig og bra fraværsregelen har vært for å få flere elever til å delta i undervisningen og for å få ned frafallet i videregående opplæring, sier Helgesen.

Nye læreplaner

Fra august gjelder også nye læreplaner og ny overordnet del. De nye læreplanene blir innført trinnvis over en periode på tre år. Fra august skal alle de nye læreplanene for valgfagene innføres for alle trinn, også på 10. trinn. 

– Lektorene har det faglige grunnlaget som trengs for å undervise i læreplaner som legger opp til mer dybdelæring, og det er nødvendig med faglig trygghet og erfaring når man skal forholde seg til ganske ulne og åpne kompetansemål, sier Helgesen.

Hun påpeker at det vil bli krevende å begynne med nye læreplaner ved skolestart, fordi mange lektorer og lærere melder at de ikke har fått nok tid til å forberede seg.

– Det er også problematisk at medlemmer og tillitsvalgte forteller om at skolene ikke har råd til å kjøpe inn nye læremidler. Da blir det mye ekstra arbeid, og skolene må sette av nok tid til faglig arbeid neste skoleår. 

Utdanningsdirektoratet jobber med å utvikle læreplanene som skal tas i bruk fra høsten 2021 og 2022. På deres temaside om de nye læreplanene (lenke nederst i saken) står det hva som skjer når i utviklingen av læreplanene som ikke er ferdig enda.

I «Nytt til skolestart 2020» står det også om:

  • Nye eksamener for fellesfagene
  • Privatisteksamen for høsten 2020
  • Nye oppgaveforslag til eksamen i engelsk og matematikk på Vg1
  • Karakterstøttende- og læringsstøttende prøver utgår fra og med august

Lenker:

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
fraværsgrensekorona

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...