image-1
Utdanning

Advarer mot å avlyse alle eksamener

- Eksamen er viktig både for elevene og for samfunnet. Koronakrisen vil påvirke årets sluttvurdering, men gir ikke grunn til å avlyse alle eksamener, sier politisk leder Rita Helgesen.
AVRedaksjonen
20. april, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlag advarer mot å avlyse alle eksamener i videregående skole. Allerede 18. mars skrev politisk leder Rita Helgesen brev til kunnskapsminister Guri Melby. Der pekte Helgesen på at elevene også i korona-sitausjonen har krav på rettferdige og mest mulig like vurderingsordninger. Lektorlaget mener særlig avgangselevene må få avlegge eksamen, og hadde flere forslag til hvordan dette kan gjennomføres. En uke senere avlyste regjeringen både alle eksamener i 10. klasse, og skriftlige eksamener i videregående skole.

 

Derfor bør eksamen gjennomføres

Kunnskapsdepartementet har inntil videre lagt opp til at muntlig eksamen i videregående skole kan gjennomføres. Noen aktører argumenterer nå for å avlyse alle muntlige eksamener i videregående skole. Det mener Helgesen blir feil. Forrige uke sendte Norsk Lektorlag et nytt brev om eksamen til kunnskapsministeren.

 – Både elevenes motivasjon, reduserte kjønnsforskjeller, ulempen for søkere til høyere utdanning og det økte karakterpresset som kan oppstå uten noen eksamensavvikling er gode grunner til at vi bør gjennomføre de muntlige eksamenene vi kan i videregående skole, påpeker Helgesen.  (Les mer om gode grunner til å gjennomføre eksamen nederst i saken.)

 

Eksamen kan gjennomføres med justert organisering

Rita Helgesen er politisk leder i Norsk Lektorlag

Helgesen mener flere som argumenterer for å avlyse alle eksamener bruker gale premisser.

– Å beskrive mulige problemer som kan oppstå dersom alle fag skal ha fullskala eksamen som normalt gir selvsagt et galt bilde. Det er fullt mulig å gjennomføre muntlige eksamener med en justert organisering, men der elev, faglærer og sensor befinner seg i samme rom i tråd med smittevernreglene. Dersom smittevernreglene må strammes inn enda mer, kan muntlige eksamener under gitte forutsetninger også gjennomføres digitalt, påpeker hun.

 Over halvparten av elevene på vidergående går på studieforberedende program. Her er det relativt enkelt å justere eksamensopplegget slik at kompetansemål som kan prøves uten eller med lite utstyr og praksis prøves til eksamen.

 

Avlyste eksamener vil ikke gi mer undervisning

Noen tror elevene kan få mer undervisning hvis eksamen avlyses. Men mange skoler har allerede gjort timekutt i skoleåret som begrunnes med eksamensavviklingen. Når timene allerede er fjernet, kan man ikke be lærerne jobbe mer enn de allerede har gjort denne våren, uten ekstra bevilgninger.

– Jobb uten lønn er helt uaktuelt. Lektorer og lærere har allerede påtatt seg en stor ekstra arbeidsbelastning for å kunne gi elevene best mulig oppfølging uten klasseromsundervisning, påpeker Helgesen

 Hun er klar over at mange lektorer og lærere har en krevende jobb med å vurdere elevene når all undervisning skjer digitalt. Derfor bad Norsk Lektorlag i mars Kunnskapsdepartementet om å vurdere justeringer i regelverket, slik at alle elever får mest mulig rettferdig vurdering.

 

Eksamen bygger tillit til det norske vurderingssystemet

Vurderingssystemet i norsk skole har stor legitimitet, fordi elevenes kompetanse vurderes bredt, både ved vurdering underveis, standpunktvurdering ved opplæringens slutt og ved stikkprøver som eksamen.

– Eksamensinstituttet er en viktig kvalitetssikrende del av norsk skole. Vi advarer mot å ta forhastede beslutninger om å avlyse for store deler av eksamen for tidlig, avslutter Helgesen.

 

DERFOR BØR EKSAMEN OPPRETTHOLDES
MOTIVASJON
Eksamen er et positivt og tydelig faglig mål å strekke seg mot. Det er særlig viktig nå, hvor elevene får så mye skjermundervisning. Elevenes motivasjon for læring faller ekstra mye hvis alle eksamener forsvinner i tillegg til at det ikke føres fravær.

REDUSERTE KJØNNSFORSKJELLER
Vi vet at kjønnsforskjellene er mindre for eksamenskarakterene enn for standpunktkarakterene. Camilla Stoltenberg som ledet utvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, har pekt på at kjønnsforskjellene i Norge faktisk øker fordi vi allerede vektlegger standpunktvurdering så mye som vi gjør.

ØKT KARAKTERPRESS UTEN EKSAMEN
Avlyses muntlig eksamen for alle vil et helt kull søke seg inn til høyere utdanning kun på bakgrunn av standpunktkarakter. En viktig funksjon for eksamen er å kvalitetssikre standpunktkarakterene, dette er ekstra viktig i år når skolene har vært stengt deler av året. Hvis både skriftlige og muntlige eksamener avlyses våren 2020, kan en utilsiktet konsekvens være et økt press for å sette høyere standpunktkarakter enn det det er grunnlag for, hvis når justeringen eksamen skal gi faller bort

ULEMPE FOR SØKERE TIL HØYERE UTDANNING
Å ha gjennomført en muntlig eksamen alder er en fordel når elevene blir studenter i høyere utdanning. I tillegg blir det dårligere likebehandling av søkerne til høyere utdanning hvis ett årskull skal konkurrere om studieplassene bare med standpunktkarakterer. Dette fordi den eksterne sensuren til eksamen vanligvis fører til at karaktersnittet går noe ned.

 

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenkorona

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...