image-4
Utdanning

Lokalt gitt muntlig eksamen er avlyst

I dag ga kunnskapsminister Guri Melby beskjed om at muntlig eksamen avlyses. – Det er blitt stadig tydeligere at en gjennomføring ville blitt vanskelig mange steder, sier første nestleder i Lektorlaget, Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
27. mai, 2021

– Vi vil berømme statsråden for at hun ikke tar lett på å avlyse eksamen. Eksamensinstituttet har en viktig funksjon i skolen, sier fungerende leder i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhuus.  

Fylkesordførerne og fylkesrådslederne ba Melby om å avlyse muntlig eksamen i videregående skole tidligere denne uka. Det ble også tatt opp i spørretimen i Stortinget 26. mai.

Melby har helt til nå holdt på at muntlig skulle gjennomføres. Smittetallene denne uken tilsier at det blir for høy risiko knyttet til å gjennomføre muntlig eksamen.

– I løpet av den siste uken har vi hatt møter med KS og fylkeskommunene. I etterkant av det har vi også samlet informasjon om status for smittesituasjonen i alle fylker. Den informasjonen forteller oss at per nå er det flere tusen elever og mange hundre lærere i karantene. Det er grunn til å tro at det også vil være situasjonen de neste ukene, sa hun på pressekonferansen.

– Situasjonen er så uforutsigbar, og det er så mange som er berørt, at det nå er grunnlag for å avlyse muntlig eksamen, la hun til.

Lektorlaget har tidligere støttet at lokalt gitt muntlig eksamen ikke skulle avlyses på nasjonalt nivå. Vi har da lagt vekt på at lokalt gitt muntlig eksamen kan tilpasses slik at eksamenen dekker kun kompetansemål som det er gitt opplæring i, og at smittesituasjonen har vært varierende i landet.

Det er ulike syn blant Lektorlagets medlemmer på om muntlig eksamen burde gjennomføres eller ikke i år. Med muterte virusvarianter og mest økende smitte blant unge, har motstanden blant Lektorlagets medlemmer vokst. 

Lektorlagets leder Rita Helgesen er sykmeldt på grunn av en brukket skulder. Derfor uttaler første nestleder Helle Christin Nyhuus seg i saken. Red.

Foto: Gorm Kallestad, NTB

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Skolen får en nøkkelrolle til å hjelpe ukrainske barn og unge
– Det er en menneskelig tragedie som utspiller seg i Ukraina. Våre tanker går til hele det ukrainske folk. Vi tenker særlig på barn og unge som mister verdifull opplæring og våre ukrainske kolleger, s...
Utdanning
Etterlyser konkrete tiltak for å følge opp høyt elevfravær
Norsk Lektorlag er bekymret for høyt fravær og flere skolevegrere. – Regjeringen må gjeninnføre elevplikter og sette inn ekstra ressurser for å ivareta de sårbare elevene, sier Helle Christin Nyhuus, ...
Utdanning
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har bli...