Utdanning

Kvalitet før kvantitet i lærerutdanningene

Norsk Lektorlag støtter regjeringens satsing for å styrke kvaliteten på grunnskolelærerutdanningene. – Kompetansekrav for undervisning bør innføres før en vurderer et eventuelt maksimumstall for elever per lærer, sier leder Gro Elisabeth Paulsen.
AVRedaksjonen
14. oktober, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Regjeringen vil med forslaget til statsbudsjettet for 2011 styrke grunnskolelærerutdanningene med 13 millioner kroner. Innen 2014 skal det brukes over 100 millioner ekstra for å sikre høy kvalitet i de nye grunnskolelærerutdanningene.

Norsk Lektorlag støtter Kristin Halvorsen i at kvalitet må settes foran kvantitet i skolen. Kvaliteten på lærerne er svært viktig.

– Vi støtter regjeringens intensjon om å styrke grunnskolelærerutdanningene. Skolen må ta et skritt ad gangen. To lærere som er svake i matematikk kan ikke erstatte en lærer som er god i matematikk. Det bør innføres kompetansekrav for å undervise før en evt. innføring av maksimumstall for elever per lærer, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.

Forskriften om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen stiller flere og strengere krav til kvalitet enn den tidligere rammeplanene for allmennlærerutdanningen gjorde. Lærestedene er forpliktet til faglige, pedagogiske og administrative forbedringer. På bakgrunn av dette har Kunnskapsdepartementet avsatt 13 millioner for å øke grunnstøtten til de lærestedene som tilbyr grunnskolelærerutdanning.

Kunnskapsdepartementet framhever en rekke tiltak som en mener vil føre til økt kvalitet i grunnskolelærerutdanningen:

  • Det nye pedagogikkfaget ”Pedagogikk og elevkunnskap”
  • Bedre integrering av praksis,pedagogikk og fag
  • Tydeligere progresjon i praksisopplæringen
  • Undervisningsopplegget i fagene skal være designet for lærerstudenter og ikke for fagstudenter
  • Studentene skal gjennomføre et skriftlig bachelorarbeid

Kunnskapsdepartementet har også planlagt 375 nye studieplasser til de ulike lærerutdanningene for 2011.

 Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.