Utdanning

Kvalitet før kvantitet i lærerutdanningene

Norsk Lektorlag støtter regjeringens satsing for å styrke kvaliteten på grunnskolelærerutdanningene. – Kompetansekrav for undervisning bør innføres før en vurderer et eventuelt maksimumstall for elever per lærer, sier leder Gro Elisabeth Paulsen.
AVRedaksjonen
14. oktober, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Regjeringen vil med forslaget til statsbudsjettet for 2011 styrke grunnskolelærerutdanningene med 13 millioner kroner. Innen 2014 skal det brukes over 100 millioner ekstra for å sikre høy kvalitet i de nye grunnskolelærerutdanningene.

Norsk Lektorlag støtter Kristin Halvorsen i at kvalitet må settes foran kvantitet i skolen. Kvaliteten på lærerne er svært viktig.

– Vi støtter regjeringens intensjon om å styrke grunnskolelærerutdanningene. Skolen må ta et skritt ad gangen. To lærere som er svake i matematikk kan ikke erstatte en lærer som er god i matematikk. Det bør innføres kompetansekrav for å undervise før en evt. innføring av maksimumstall for elever per lærer, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.

Forskriften om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen stiller flere og strengere krav til kvalitet enn den tidligere rammeplanene for allmennlærerutdanningen gjorde. Lærestedene er forpliktet til faglige, pedagogiske og administrative forbedringer. På bakgrunn av dette har Kunnskapsdepartementet avsatt 13 millioner for å øke grunnstøtten til de lærestedene som tilbyr grunnskolelærerutdanning.

Kunnskapsdepartementet framhever en rekke tiltak som en mener vil føre til økt kvalitet i grunnskolelærerutdanningen:

  • Det nye pedagogikkfaget ”Pedagogikk og elevkunnskap”
  • Bedre integrering av praksis,pedagogikk og fag
  • Tydeligere progresjon i praksisopplæringen
  • Undervisningsopplegget i fagene skal være designet for lærerstudenter og ikke for fagstudenter
  • Studentene skal gjennomføre et skriftlig bachelorarbeid

Kunnskapsdepartementet har også planlagt 375 nye studieplasser til de ulike lærerutdanningene for 2011.

 Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Skolen får en nøkkelrolle til å hjelpe ukrainske barn og unge
– Det er en menneskelig tragedie som utspiller seg i Ukraina. Våre tanker går til hele det ukrainske folk. Vi tenker særlig på barn og unge som mister verdifull opplæring og våre ukrainske kolleger, s...
Utdanning
Etterlyser konkrete tiltak for å følge opp høyt elevfravær
Norsk Lektorlag er bekymret for høyt fravær og flere skolevegrere. – Regjeringen må gjeninnføre elevplikter og sette inn ekstra ressurser for å ivareta de sårbare elevene, sier Helle Christin Nyhuus, ...
Utdanning
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har bli...