image-0
Utdanning

– Innfør kompetansekrav for å undervise i alle fag og på alle trinn

Norsk Lektorlag utfordrer regjeringen til å innføre kompetansekrav for å undervise i alle fag og på alle trinn. Akademikerne vil ha ett års faglig fordypning i hele grunnskolen.
AVRedaksjonen
13. desember, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Nye GSI-tall viser betydelig nedgang i andelen lærere i ungdomsskolen som ikke møter kompetansekravene i norsk, matematikk og engelsk. Allikevel møter fortsatt mange elever en lærer uten faglig fordypning. Nå utfordrer Norsk Lektorlag regjeringen til å innføre kompetansekrav for å undervise i alle fag og på alle trinn. Akademikerne vil ha ett års fordypning (60 studiepoeng) i hele grunnskolen.

I dag kom den årlige statistikken fra Utdanningsdirektoratet som teller det meste i landets grunnskoler. Det er svært positivt at stadig flere som underviser i grunnskolen oppfyller kompetansekravene for å undervise. Særlig på ungdomsskolen er det gjort en betydelig innsats for å få ned antallet lærere uten fordypning i fagene de underviser i.

I ungdomsskolen har andelen lærere som ikke oppfyller kompetansekravene på tre år gått med 18 prosentpoeng i matematikk og 14 prosentpoeng i norsk. Dette er gledelig, men det er fortsatt 3 av 10 faglærere som ikke oppfyller kravene. I barneskolen er tallene for engelskfaget fremdeles urovekkende.

– Norsk Lektorlag utfordrer regjeringen til å innføre kompetansekrav for å undervise i alle fag og på alle trinn. Vi ser at satsingen gir effekt selv om vi gjerne skulle sett at det gikk enda raskere, men kompetansekravene gjelder bare i tre fag.

I enhver undervisningstime fortjener elevene å møte en lærer som har faglig fordypning i faget – uansett om det er matematikk eller kunst og håndverk. Satsingen på å styrke fagene i skolen må fortsette og den må forsterkes.

Det er fortsatt for mange ufaglærte i skolen, og lærere som underviser i fag de ikke har fordypning i, derfor er Norsk Lektorlag svært bekymret for at det innføres nye, vidåpne læreplaner uten konkrete innholdsmål.

Dette uttaler leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen.

Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag (foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

Akademikernes leder Kari Sollien påpeker at mye fremdeles gjenstår for å heve kvaliteten i grunnskolen:

– Barn skal ha en trygg skole og et godt læringsmiljø. Skal vi heve kvaliteten på grunnskolen må vi heve kompetansen til lærerne. Vi er på rett vei, men mye gjenstår, sier Sollien, som mener kravet til å undervise i et fag må være ett års fordypning (60 studiepoeng) i grunnskolen.
(les mer hos Akademikerne)

BAKGRUNN: Tall fra GSI – grunnskolens informasjonssystem.

Andel lærere (av total) som ikke oppfyller kompetansekravene.

https://gsi.udir.no/app/#!/view/units/collectionset/1/collection/80/unit/1/

Barneskolen (trinn 1-7)

 

 

 

2015-2016

2018-2019

endring i
prosentpoeng

Norsk

21 %

16 %

-4 %

Matematikk

36 %

27 %

-9 %

Engelsk

54 %

45 %

-9 %

 

 

 

 

Ungdomsskolen trinn 8-10)

 

 

2015-2016

2018-2019

endring i
prosentpoeng

Norsk

44 %

30 %

-14 %

Matematikk

46 %

29 %

-18 %

Engelsk

34 %

23 %

-12 %

Totalt i grunnskolen (trinn 1-10)

 

Fag

2015-2016

2018-2019

endring i
prosentpoeng

Norsk

26 %

19 %

-7 %

Matematikk

38 %

27 %

-11 %

Engelsk

48 %

39 %

-9 %

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...