image-5
Lektorbloggen

Hvor mye juks skal skolen tåle?

Det nærmer seg tid for standpunktkarakterer! Og de skal være riktige og rettferdige. Skriftlig eksamen er avlyst. Derfor blir standpunktkarakterene ekstra viktige.
AVGeir Olav Kinn
14. april, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Et dataprogram med det latinklingende navn Apertium har i løpet av de siste årene blitt kjent blant norske elever. Det er et oversettelsesprogram som gjør om bokmål til nynorsk i en fei, og som ligger åpent tilgjengelig på nett. Det kan også lastes ned og lagres på egen PC.

I skolen gir programmet noen utfordringer, først og fremst for vurdering. Oversettelsesprogrammer er forbudt å bruke til eksamen og på de fleste prøver. Tidligere versjoner hadde visse kjennetegn i oversettelsen som en norsklærer kunne se. Programmet blir stadig mer avansert. Nå kan slike kjennetegn lett unngås.

Det store problemet

Noen bruker programmet i undervisningen for å få frem akkurat svakhetene ved programmet, og kan på den måten gjøre elevene bevisste på blant annet forskjell på ordklasser eller ulike bøyningsformer.

Men det store problemet kommer når elevene skal ha karakter på nynorskskrivingen sin. Det er vanskelig å vite om tekster levert digitalt i dag har vært gjennom Apertium. Man kan kanskje la elevene skrive på papir, men det føles nokså gammeldags å kreve det i 2021.

Mange har ikke ordbok heller, men er vant til å slå opp på nett. Uansett må de i normale år få trene til eksamen, der de skal bruke PC.

To mulige løsninger

Standpunktkarakteren blir altså usikker. De fleste elever skriver noen tekster på skolen der læreren har en form for kontroll med hva som foregår. Men det tar bare noen sekunder å kjøre en bokmålstekst gjennom Apertium og få teksten ut på meget god nynorsk. Hvis en elev vil jukse, skal det mye til å hindre dette.

Det er to mulige løsninger her. Den ene er at skolene må få programverktøy til å hindre at Apertium blir brukt i vurderingssituasjoner. Det er ikke lett, fordi oversettelsesprogrammet kan også lastes ned på elevens PC.

Alternativet er at vi må slutte å gi egen karakter i sidemål. Utfordringen gjelder nynorsk, som er sidemålet for 94 prosent av elevene på vg3.

Utdanningsdirektoratet kan ikke lukke øynene for problemet.


Dette innlegget ble først publisert i Aftenposten 11. april 2021.

Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet Per-Kristian Larsen-Evjen svarte Geir Olav Kinn i Aftenposten 15. april. Han skriver blant annet at Kinn «har rett i at oversettelsesprogrammet Apertium utfordrer norskfaget. Men det handler ikke bare om juks. Vi må reflektere over hva språkkompetanse er, og hvordan vi kan vurdere den på en god måte i en hverdag der digitale ressurser er tilgjengelige overalt.» I en kommentar 16. april, skriver Peder Lofnes Hauge, leder i Noregs Mållag: «Vi vil gjerne diskutere løysingar, men å kutte ut vurdering bør ikkje vere ein del av løysinga.»

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
digitaliseringeksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.