Liten lekerobot holder et rødt hjerte. Bilde.
Arbeid

Hva gjør vi med kunstig intelligens i klasserommet?

Hvordan skal vi møte kunstig intelligens og ChatGPT i skolen og i klasserommet? Norsk Lektorlag inviterer til ettermiddagsseminar på selveste valentinsdagen 14. februar.
AVRedaksjonen
18. januar, 2023


ChatGPT fikk én millioner brukere i løpet av noen få dager fra den ble lansert, og veksten i antall brukere er eksepsjonell. Det ble raskt et hett diskusjonstema på lærerværelsene etter at elever brukte verktøyet til å besvare oppgaver, som også fikk gode karakterer da de ble vurdert. Utviklingen av denne teknologien går i et rasende tempo og raskere enn det skolene, skoleeiere eller myndighetene klarer å legge gode rammer for.

Norsk Lektorlag inviterer til ettermiddagsseminar

Hvordan skal vi møte kunstig intelligens og ChatGPT i skolen? Hva vil kunstig intelligens bety for opplæring i grunnleggende ferdigheter, personvern og ikke minst vurdering? Er skolene godt nok rustet til å ha kontroll i klasserommet?

I løpet av et arrangement på selveste valentinsdagen 14. februar skal vi prøve å definere hvilke betingelser som må på plass for at lærere og lektorer får rammene de trenger for å gi god undervisning.

Seminaret foregår i Oslo, er gratis og åpent for alle, men du må melde deg på slik at vi vet hvor mange som kommer.

  • Tid: Kl. 16.00-18.00 (Lektorpub etter seminaret!)
  • Sted: Internasjonalen, Youngstorget 2A

Påmelding her (lenke til enkel påmelding)

Du møter blant andre:

  • Helle Christin Nyhuus, leder Norsk Lektorlag
  • David Løvbræk, hovedtillitsvalgt og leder av fylkeslag Oslo
  • Øystein Gilje, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
  • Øystein Hageberg, hovedtillitsvalgt i Oslo kommune og lektor på Ulsrud videregående skole
  • Liv Cathrine Krogh (også kjent som Gammal sur lektor), førstelektor på kvalifiseringsvilkår ved USN
  • Jonas Engestøl Wettre, prosjektleder i Teknologirådet
  • Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Sindre Lysø (Ap)

NB! Etter det faglige programmet blir det Lektorpub med quiz.

Velkommen!

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
digitaliseringundervisning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Etterlyser føringer for bruk av ChatGPT
- Det er uklart hva som bør være gjeldende praksis, og det utvikler seg svært ulike holdninger til hvordan lektorer og lærere skal møte bruk av ChatGPT, advarer Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Le...
Arbeid
Stenger åpent internett på eksamen
Utdanningsdirektoratet stenger åpent internett på eksamen. – Åpenbart utfordrer utviklingen av blant annet ChatGP3 vurderingspraksisen i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
Arbeid
Norsk Lektorlag vant oppsigelsessak mot Innlandet fylkeskommune
Eidsivating lagmannsrett har kommet til at skolens oppsigelse av en lektor er usaklig og ugyldig. – Dommen er en viktig og prinsipiell avklaring av en ansatt i skolens rettsvern i 9a-saker, sier advok...