image-5
Utdanning

Høring om ny grunnskolelærerutdanning

Lektorlaget støtter forslaget om å bruke begrepet profesjonsfag, og er også positiv til at kunnskap om religion, livssyn og etikk skal inngå som en del av dette nye profesjonsfaget. Les hele høringssvaret fra Norsk Lektorlag om nye rammeplaner for grunnskoleutdanningene.
AVRedaksjonen
02. april, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlag leverte fredag 1. april sitt høringssvar til forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger.

– Vi er i hovedtrekk fornøyd med at vi nå får en tydelig og spesialisert gunnskolelærerutdanning, sier Rita Helgesen.

Her er noen av innspillene fra Norsk Lektorlag i høringen:

  • Vi er positiv til at betegnelsen profesjonsfag erstatter pedagogikk og elevkunnskap (PEL), og at 15 studiepoeng med kunnskap om religion, livssyn og etikk inngår som en del av profesjonsfaget.
  • Vi er enig i at utdanningene bør kalles grunnskolelærerutdanning og ikke lektorutdanning.
  • Vi mener en masteroppgave på 30 studiepoeng er et absolutt minimum. Det bør legges opp til en noe tyngre masteroppgave.

 

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
utdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...