image-6
Utdanning

Høring om ny grunnskolelærerutdanning

Lektorlaget støtter forslaget om å bruke begrepet profesjonsfag, og er også positiv til at kunnskap om religion, livssyn og etikk skal inngå som en del av dette nye profesjonsfaget. Les hele høringssvaret fra Norsk Lektorlag om nye rammeplaner for grunnskoleutdanningene.
AVRedaksjonen
02. april, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlag leverte fredag 1. april sitt høringssvar til forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger.

– Vi er i hovedtrekk fornøyd med at vi nå får en tydelig og spesialisert gunnskolelærerutdanning, sier Rita Helgesen.

Her er noen av innspillene fra Norsk Lektorlag i høringen:

  • Vi er positiv til at betegnelsen profesjonsfag erstatter pedagogikk og elevkunnskap (PEL), og at 15 studiepoeng med kunnskap om religion, livssyn og etikk inngår som en del av profesjonsfaget.
  • Vi er enig i at utdanningene bør kalles grunnskolelærerutdanning og ikke lektorutdanning.
  • Vi mener en masteroppgave på 30 studiepoeng er et absolutt minimum. Det bør legges opp til en noe tyngre masteroppgave.

 

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
utdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Skolen får en nøkkelrolle til å hjelpe ukrainske barn og unge
– Det er en menneskelig tragedie som utspiller seg i Ukraina. Våre tanker går til hele det ukrainske folk. Vi tenker særlig på barn og unge som mister verdifull opplæring og våre ukrainske kolleger, s...
Utdanning
Etterlyser konkrete tiltak for å følge opp høyt elevfravær
Norsk Lektorlag er bekymret for høyt fravær og flere skolevegrere. – Regjeringen må gjeninnføre elevplikter og sette inn ekstra ressurser for å ivareta de sårbare elevene, sier Helle Christin Nyhuus, ...
Utdanning
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har bli...