image-7
Utdanning

Høring om ny grunnskolelærerutdanning

Lektorlaget støtter forslaget om å bruke begrepet profesjonsfag, og er også positiv til at kunnskap om religion, livssyn og etikk skal inngå som en del av dette nye profesjonsfaget. Les hele høringssvaret fra Norsk Lektorlag om nye rammeplaner for grunnskoleutdanningene.
AVRedaksjonen
02. april, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlag leverte fredag 1. april sitt høringssvar til forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger.

– Vi er i hovedtrekk fornøyd med at vi nå får en tydelig og spesialisert gunnskolelærerutdanning, sier Rita Helgesen.

Her er noen av innspillene fra Norsk Lektorlag i høringen:

  • Vi er positiv til at betegnelsen profesjonsfag erstatter pedagogikk og elevkunnskap (PEL), og at 15 studiepoeng med kunnskap om religion, livssyn og etikk inngår som en del av profesjonsfaget.
  • Vi er enig i at utdanningene bør kalles grunnskolelærerutdanning og ikke lektorutdanning.
  • Vi mener en masteroppgave på 30 studiepoeng er et absolutt minimum. Det bør legges opp til en noe tyngre masteroppgave.

 

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
utdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...