image-2
Lektorbloggen

Heldigital matteeksamen gir fortsatt ikke mening

Kjære politikere: Vær så snill, stopp denne meningsløse gamblingen med elevenes og realfagenes fremtid!
AVHåkon M. Raustøl
08. januar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I en kronikk i Aftenposten kritiserer tre dekaner ved NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo den nye eksamensformen som tillater hjelpemidler under hele eksamen. Hittil har eksamen vært todelt, hvor én del er uten hjelpemidler.

Utdanningsdirektoratet er raskt ute med sitt svar. Jeg vil i dette innlegget kommentere argumentene de svarer med.

1. «Nå må også eksamen utvikle seg videre for fortsatt å være relevant.»

Jeg er enig, men det kan vi få til vel så bra med en todelt eksamen.

2. «Elever skal også fortsatt vise utregninger til eksamen.»

Da lurer jeg på om Utdanningsdirektoratet er klar over at det finnes programmer som ikke bare gir deg svaret på et regnestykke, men som også gir deg utregningen steg for steg. Denne utregningen kan elevene så lime inn i besvarelsen sin. Og hva er det vi måler da?

Dessuten, alle som har prøvd å skrive matematiske symboler med tastatur, vet at det er tungvint og tidkrevende. Skal vi virkelig bruke verdifull undervisningstid på dette?

3. «Regneferdigheter er fortsatt en viktig del av læreplanen og opplæringen og prøves blant annet i nasjonale prøver på barne- og ungdomstrinnet.»

En 19-åring som begynner på NTNU, vil ikke ha blitt testet i regnetekniske ferdigheter uten hjelpemidler siden han gikk første året på ungdomsskolen.

Tenk litt over det: En 19-åring som begynner på NTNU, vil ikke ha blitt testet i regnetekniske ferdigheter uten hjelpemidler siden han gikk første året på ungdomsskolen. Kanskje på noen mindre prøver her og der, men ikke på en større prøve med en nasjonal standard for utforming og vanskelighetsgrad.

4. «Eksamen (må) legge til rette for at elevene kan vise kompetanse gjennom selv å formulere regnestykket for å løse problemet, argumentere for hvorfor de svarer slik de gjør, og velge verktøy til å gjøre beregningene for seg.»

Se kommentar under punkt én.

5. «Elevene skal i større grad få utforske og løse problemer.»

Dette er i tråd med fagfornyelsen, og jeg er enig i at det gjerne kan bli mer av dette på eksamen. Men igjen, en todelt eksamen vil gi masse rom for utforskning og problemløsning, både med og uten hjelpemidler.

6. «Det er læreplanen som skal styre undervisningen, og det er læreplanen som er grunnlaget for eksamen.»

Læreplanene i norsk skole er mildt sagt vage. Derfor er eksamen så viktig.

Alle som har undervist i skolen, vet at eksamen påvirker undervisningen.

Læreplanene i norsk skole er mildt sagt vage. Derfor er eksamen så viktig. Den viser oss tydeligere hvilke kunnskaper elevene er ment å tilegne seg. Ikke minst viser den hvilket nivå som forventes.

Dersom regnetekniske ferdigheter ikke testes ordentlig til eksamen, vil vi heller ikke få en felles nasjonal pekepinn på hvor vi skal legge nivået i undervisningen og vurderingen av disse ferdighetene. Og universitetene må bare gjette på hvilke ferdigheter studentene tar med seg til studiestart.

Villige til å snu?

Utdanningsdirektoratet har sikkert de beste hensikter med innføringen av heldigital eksamen, men jeg kan fortsatt ikke se at de har noen gode, faglige begrunnelser. Jeg klarer heller ikke å forstå hvorfor dette er så viktig for dem.

Når protestene fra universiteter, fagmiljøer, fagforeninger og lærere er så til de grader unisone, så er de vel villige til å snu? Eller må vi alle bare krysse fingrene for at ti byråkrater vet bedre enn tusen fagfolk?

Kjære politikere: Vær så snill, stopp denne meningsløse gamblingen med elevenes og realfagenes fremtid!

Dette innlegget er publisert i Aftenposten 7. januar 2021.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
matematikkeksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?