image-6
Utdanning

Gullstandard til elevenes beste

Regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fortjener ros for å utvise politisk handlekraft med krav om formell kompetanse for å undervise.
AVRedaksjonen
15. februar, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Av: Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag

De praktiske problemene skoler og lærere møter, er reelle, men i støyen rundt dette glemmer mange at man med de nye kompetansekravene har som siktemål å øke kvaliteten på undervisningen i grunnskolen. Elevene fortjener de aller beste lærerne i alle fag. Den gode læreren har de oppdaterte faglige kunnskapene, god formidlingsevne og kan kommunisere med elevene. For å få til økt læringstrykk, bedre progresjon og god læring for alle elever, er de politiske partiene enige om at «tidlig innsats» må til. Og da må det også gjøres en innsats for å heve kvaliteten på lærerkorpset som skal sørge for at elevene lykkes.

Norsk Lektorlag har lenge tatt til orde for at det bør være krav om fordypning i fagene man underviser i, også de praktisk-estetiske fagene. Nå stilles det konkrete krav til kommunene om å komme i gang med å legge standarden noen hakk opp i engelsk, norsk og matematikk, og heldigvis er det mange lærere som ser dette som en gylden mulighet til å få oppdatert fagkunnskapen. Kapasiteten i universitets- og høyskolesektoren klarer ikke å møte alle behov umiddelbart, derfor har man gitt mulighet for dispensasjon i inntil ti år. Det betyr i realiteten at erfarne lærere fra 55-57 år kan undervise frem til de går av med pensjon dersom arbeidsgiver ikke gir dem tilbud om videreutdanning. Bare lærere med mer enn ti år igjen til pensjon er «sikret» videreutdanning.

Det har vært mange medieoppslag og debatter om hvordan kompetansekravene rammer lærere og elever på kort sikt, men for få oppslag om konsekvensen av å ikke innføre forpliktende krav om minstestandard. De over 600.000 elevene som skal bygge fremtidens kunnskapssamfunn, bør ikke undervises av lærere uten formell dybdekompetanse. De lærerne som mener at deres realkompetanse er god nok, kan tilbys muligheten til å dokumentere kompetansen gjennom privatisteksamener. Videreutdanning kan organiseres lokalt og tilbys digitalt for at vikarbehov og praktiske problemer blir så få som mulig. Et tett samarbeid mellom skoleeiere og lærerutdanningsinstitusjonene vil gjøre den viktige satsingen på økt kompetanse smidig og gjennomførbar.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Skolen får en nøkkelrolle til å hjelpe ukrainske barn og unge
– Det er en menneskelig tragedie som utspiller seg i Ukraina. Våre tanker går til hele det ukrainske folk. Vi tenker særlig på barn og unge som mister verdifull opplæring og våre ukrainske kolleger, s...
Utdanning
Etterlyser konkrete tiltak for å følge opp høyt elevfravær
Norsk Lektorlag er bekymret for høyt fravær og flere skolevegrere. – Regjeringen må gjeninnføre elevplikter og sette inn ekstra ressurser for å ivareta de sårbare elevene, sier Helle Christin Nyhuus, ...
Utdanning
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har bli...