image-7
Utdanning

Gi innspill til kjerneelementene i faget ditt nå

Grunnskolens fag og de gjennomgående fagene i videregående skole fornyes. Første skritt på veien er å komme frem til kjerneelementer i fag – det viktigste elevene skal lære. Utdanningsdirektoratet har nå åpnet for en tredje og siste innspillsrunde til kjerneelementene, med frist 17. april.
AVRedaksjonen
06. mars, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Innspillsrunden er siste mulighet for å gi innspill til hva som skal være det viktigste i fagene. Utdanningsdirektoratet ønsker særlig innspill til valgene og prioriteringene som er gjort i fagene. Målet er at innholdet i fagene blir mer relevant og legger godt til rette for dybdelæring for elevene.

Kjerneelementer angir hva som skal være det viktigste i faget framover, men er ikke selve læreplanen. Dette er et forarbeid til læreplanene som skal utarbeides neste skoleår. Kjerneelementene danner grunnlaget for utvikling av innholdet i læreplanene, både for Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk.

Norsk Lektorlag tilrettelegger for at våre berørte fagutvalg gir innspill til høringsrunden, og arrangerer fagseminarer for disse 14., 15. og 22. mars. Samtidig oppfordrer vi alle medlemmer til å sette seg inn i forslagene, og gi sine tilbakemeldinger.

– Dette er en gyllen mulighet til å sette lektorprofesjonens preg på innholdet i skolen for flere tiår framover. Diskuter med kollegaer, send bidrag til våre fagutvalg eller direkte til direktoratet. Om ikke lektorene som står i skolen gir tydelige signaler om hvilke prioriteringer vi ønsker i fagene, risikerer vi å overlate viktige veivalg til byråkrater og særinteresser, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fagfornyelsen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Skolen får en nøkkelrolle til å hjelpe ukrainske barn og unge
– Det er en menneskelig tragedie som utspiller seg i Ukraina. Våre tanker går til hele det ukrainske folk. Vi tenker særlig på barn og unge som mister verdifull opplæring og våre ukrainske kolleger, s...
Utdanning
Etterlyser konkrete tiltak for å følge opp høyt elevfravær
Norsk Lektorlag er bekymret for høyt fravær og flere skolevegrere. – Regjeringen må gjeninnføre elevplikter og sette inn ekstra ressurser for å ivareta de sårbare elevene, sier Helle Christin Nyhuus, ...
Utdanning
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har bli...