image-7
Utdanning

Gi innspill til kjerneelementene i faget ditt nå

Grunnskolens fag og de gjennomgående fagene i videregående skole fornyes. Første skritt på veien er å komme frem til kjerneelementer i fag – det viktigste elevene skal lære. Utdanningsdirektoratet har nå åpnet for en tredje og siste innspillsrunde til kjerneelementene, med frist 17. april.
AVRedaksjonen
06. mars, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Innspillsrunden er siste mulighet for å gi innspill til hva som skal være det viktigste i fagene. Utdanningsdirektoratet ønsker særlig innspill til valgene og prioriteringene som er gjort i fagene. Målet er at innholdet i fagene blir mer relevant og legger godt til rette for dybdelæring for elevene.

Kjerneelementer angir hva som skal være det viktigste i faget framover, men er ikke selve læreplanen. Dette er et forarbeid til læreplanene som skal utarbeides neste skoleår. Kjerneelementene danner grunnlaget for utvikling av innholdet i læreplanene, både for Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk.

Norsk Lektorlag tilrettelegger for at våre berørte fagutvalg gir innspill til høringsrunden, og arrangerer fagseminarer for disse 14., 15. og 22. mars. Samtidig oppfordrer vi alle medlemmer til å sette seg inn i forslagene, og gi sine tilbakemeldinger.

– Dette er en gyllen mulighet til å sette lektorprofesjonens preg på innholdet i skolen for flere tiår framover. Diskuter med kollegaer, send bidrag til våre fagutvalg eller direkte til direktoratet. Om ikke lektorene som står i skolen gir tydelige signaler om hvilke prioriteringer vi ønsker i fagene, risikerer vi å overlate viktige veivalg til byråkrater og særinteresser, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fagfornyelsen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.