image-8
Utdanning

Gi innspill til kjerneelementene i faget ditt nå

Grunnskolens fag og de gjennomgående fagene i videregående skole fornyes. Første skritt på veien er å komme frem til kjerneelementer i fag – det viktigste elevene skal lære. Utdanningsdirektoratet har nå åpnet for en tredje og siste innspillsrunde til kjerneelementene, med frist 17. april.
AVRedaksjonen
06. mars, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Innspillsrunden er siste mulighet for å gi innspill til hva som skal være det viktigste i fagene. Utdanningsdirektoratet ønsker særlig innspill til valgene og prioriteringene som er gjort i fagene. Målet er at innholdet i fagene blir mer relevant og legger godt til rette for dybdelæring for elevene.

Kjerneelementer angir hva som skal være det viktigste i faget framover, men er ikke selve læreplanen. Dette er et forarbeid til læreplanene som skal utarbeides neste skoleår. Kjerneelementene danner grunnlaget for utvikling av innholdet i læreplanene, både for Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk.

Norsk Lektorlag tilrettelegger for at våre berørte fagutvalg gir innspill til høringsrunden, og arrangerer fagseminarer for disse 14., 15. og 22. mars. Samtidig oppfordrer vi alle medlemmer til å sette seg inn i forslagene, og gi sine tilbakemeldinger.

– Dette er en gyllen mulighet til å sette lektorprofesjonens preg på innholdet i skolen for flere tiår framover. Diskuter med kollegaer, send bidrag til våre fagutvalg eller direkte til direktoratet. Om ikke lektorene som står i skolen gir tydelige signaler om hvilke prioriteringer vi ønsker i fagene, risikerer vi å overlate viktige veivalg til byråkrater og særinteresser, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fagfornyelsen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...