image-9
Utdanning

Gi dine innspill til læreplanskisser nå!

De første skissene til nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående er nå lagt ut for innspill.  Er læreplangruppene på rett vei?
AVRedaksjonen
19. oktober, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Fristen for å bidra med innspill er satt til 14.november 2018.

Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen ber medlemmene om å kjenne sin besøkelsestid.

– Denne innspillsrunden er en unik mulighet til å gi faglig funderte innspill til læreplanene i en fortsatt tidlig fase. De ferdige læreplanene, som vedtas neste høst, vil danne grunnlaget for undervisningen vår i mange, mange år framover. Derfor er det svært viktig at alle som arbeider i skolen nå prioriterer å bidra med sine innspill til læreplanskissene, sier Helgesen.

Norsk Lektorlags fagutvalg har tidligere gitt innspill til kjerneelementene i fag, som ble fastsatt i sommer. Nå er de i gang med innspillsarbeidet til skissen til læreplaner.

Lektorlagets medlemmer kan både sende inn innspill til skissene selv, via faggrupper på skolen de jobber på, eller via Norsk Lektorlags fagutvalg.

Overordnede mål for fagfornyelsen er: 

  • god kvalitet i hele utdanningsløpet
  • å gi alle barn og unge gode muligheter til å utvikle seg og ta i bruk sine evner og anlegg i videre utdanning og arbeid som grunnlag for et godt liv

Læreplanene skal:

  • gi tydeligere retning for skolen arbeid
  • tydeliggjøre systematisk progresjon i opplæringen i fag
  • henge bedre sammen
  • gi større konsentrasjon om det elevene trenger å lære ordentlig for å kunne forstå og anvende faget
  • legge til rette for at eleven kan fordype seg i fagene og få en god forståelse av det de lærer, og god progresjon i det de lærer
  • løfte fram verdigrunnlaget som er beskrevet i Overordnet del
  • vise hvordan de tre prioriterte tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal inngå i faget, på fagets premisser.
  • vise hvordan en i faget skal arbeide med de grunnleggende ferdighetene

Utdanningsdirektoratet ønsker tilbakemeldinger på:
•    kompetansemål
•    omfang og hvordan skissene legger til rette for dybdelæring
•    hvordan verdigrunnlaget ivaretas
•    samisk innhold i læreplanene
•    de tverrfaglige temaene
•    grunnleggende ferdigheter
•    progresjon
•    språk

Til våren vil det komme en offisiell høring på de endelige læreplanutkastene.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fagfornyelsen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.