image-8
Utdanning

Fraværsgrensen endres midlertidig igjen

Fraværsgrensen ble gjeninnført ved skolestart. Nå har regjeringen igjen endret fraværsreglene for å gjøre det lettere for elever med milde luftveissymptomer å bli hjemme. Forslaget hadde to dagers høringsfrist.
AVRedaksjonen
27. august, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Regjeringen opphevet i vår hele fraværsgrensen, men bekreftet før sommeren at den skulle gjeninnføres fra skolestart. Midt i august varslet regjeringen nye midlertidige endringer.

Endringene skal i første omgang gjelde ut oktober.

Fra 24. august slipper elever i videregående skole å levere legeerklæring for helserelatert fravær, egenmelding er nok. De som er yngre enn 18 år må ha bekreftelse fra foresatte. Dette fraværet skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis i grunnskole eller videregående skole.

Elever som høsten 2020 går på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, og som innen 1. november gjennomfører fag- eller svenneprøve som våren 2020 ble utsatt på grunn av covid-19-utbruddet, kan få fraværet ansett som dokumentert etter reglene om fraværsgrensen. Fraværet skal heller ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis

Norsk Lektorlag er glade for at fraværsgrensen på 10 prosent beholdes, og at unntaket som skisseres skal gjelde midlertidig til 1. november. Lektorlaget mener egenmelding og foreldremelding kan fungere greit i en midlertidig periode. For myndige elever er egenmelding fornuftig, hvis dette følges opp konsekvent.

Fraværsgrensen virker

Innføringen av fraværsgrensen har vært en suksess. Fraværet blant elever i videregående skole er i snitt redusert med 27 prosent etter at grensen ble innført, og karakterene har blitt bedre. Det viser forskningsstiftelsen FAFOs sluttrapport for evaluering av fraværsgrensen.

Norsk Lektorlag er bekymret for de mest sårbare elevene i unntakssituasjonen vi er i. Lektorlaget etterlyste i høringssvaret tydelige veiledninger til skolene om oppfølging av elever som er lite på skolen denne høsten.

Dobbeltarbeidet til lærerne

Norsk Lektorlag er bekymret for at endringene kan øke lærernes merarbeid ytterligere. Dersom det forventes at læreren skal ha doble undervisningsopplegg med både klasseromundervisning og digital undervisning, må merarbeidet kompenseres. Det vil også kreve tid når de fleste trinn skal ta i bruk nye læreplaner i fagfornyelsen denne høsten.

Lektorlaget har bedt Kunnskapsdepartementet bevilge midler til fylkeskommunene for å dekke merutgiftene til overtidsbetaling.

Norsk Lektorlag understreket i sitt høringssvar at lærernes arbeidstidsavtale er ikke tar høyde for den ekstraordinære arbeidsbelastning mange lærere nå opplever. Lektorlaget finner det problematisk at Kunnskapsdepartementet foreslår omfattende endringer som påvirker lærernes arbeidstid, uten at tilsvarende endringer i arbeidstidsavtalen er foreslått.

Norsk Lektorlag forutsetter at departementets presisering av skoleeiers plikt til å gi fjernundervisning i pandemien, følges av tilstrekkelige ressurser slik at lærernes merarbeid kompenseres. Lektorlaget mener det er sannsynlig at merarbeidet fortsetter minst ut skoleåret 2020/21.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværsgrensekorona

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...