image-3
Utdanning

Fram og tilbake og nesten like langt?

Ny forskrift sier: Ved lokalt gitt munnleg eksamen er notata til eleven eller privatisten frå førebuingsdelen einaste tillatne hjelpemiddel. Utdanningsdirektoratet sier at dette inkluderer powerpoint.
AVRedaksjonen
10. oktober, 2013
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Resultatet av Utdanningsdirektoratets opprydning i reglene for muntlig eksamen tyder på at vi dessverre får enda en runde med uklarheter, ulik praksis og frustrasjon, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.

Tidligere regelverk for muntlig eksamen ga stor uklarhet og ulik praksis. Det førte bl.a. til stor forskjellsbehandling av elevene, noe som ble godt beskrevet i Aftenposten i juni 2012. Politikere både fra opposisjon og i posisjon, inkludert kunnskapsministeren, uttalte den gang at de ønsket opprydning.

Skaper ny usikkerhet
Norsk Lektorlag mener at Utdanningsdirektoratet nå, i sin informasjon til skoleeiere og skoleledere, skaper ny usikkerhet.

–  Ordlyden i forskriften sier at forberedelsedelen ikke skal inngå i vurderingsgrunnlaget selv om eleven kan ha med egne notater under eksamen. Så langt, så vel, men hvor er logikken i at eleven skal ta med seg en powerpoint som altså ikke skal inngå i vurderingsgrunnlaget? Hvorfor skal elevene vise fram lysbilder som sensorene skal overse? At eleven har med et stikkordnotat, enten på papir Ipad eller mobilen, virker logisk ut fra ordlyden i forskriften, men hva er det Utdanningsdirektoratet vil når de trekker fram Powerpoint som et format typisk for ”egne notater” spør Paulsen.

Ikke forbudt å støtte opp om skolegangen
På spørsmål fra Aftenposten om eleven fortsatt kan få hjelp fra foreldre, svarer statssekretær Elisabeth Dahle bekreftende.

– Nå får alle den samme tiden til å forberede seg på, og forberedelsesdagen blir lagt til en obligatorisk skoledag. Men det er ikke forbudt at foreldre støtter opp om elevenes skolegang, sier Dahle til Aftenposten.no

– Statssekretær Dahle har selvfølgelig rett i at det ikke er forbudt at foreldre støtter opp om egne barns skolegang, men hun bør kanskje skille mellom skolegangen og eksamensdagen. Målet er at elevene skal kunne stå støtt på egne bein til eksamen. Elever med engasjerte og velutdannede foreldre har store fordeler, og eksamenssystemet bør ikke forsterke dette ved å tøye grensene for fusk, sier Paulsen.

Ønsker forberedelsestid i kontrollerte former
Utdanningsdirektoratet gjennomførte tidligere i år en høringsrunde om muntlig eksamen. De mottok 900 høringssvar. Kunnskapsdepartementet fastsatte endringene i regelverket for muntlig eksamen 27.september.  Endringene samsvarer verken med modell A eller modell B som høringen tok utgangspunkt i.

NLL skrev i sin høringsuttalelse at det er viktig med ensartet praksis og likebehandling av elever over hele landet. NLL støttet forslaget om å fjerne ordningen med 48 timers forberedelsestid, til fordel for en ordning der elevene får en halvtime, eller en time, til forberedelse rett før eksamen starter.

– Vi mener eleven bør få 30 eller 60 minutters forberedelsestid i kontrollerte former før eksamen for å samle tankene og roe seg ned. På den måten vet vi at det er eleven selv som har tenkt.  Det vil imidlertid være behov for å justere ordningen fra fag til fag, utfra fagenes egenart, sa leder Gro Elisabeth Paulsen i en kommentar.
Utdanningsdirektoratet utarbeider i disse dager et rundskriv for hvordan retningslinjene skal forstås.
 

Slik er de nye reglene for muntlig eksamen:
• Elevene skal gjennomføre muntlig eksamen med en obligatorisk forberedelsedel, der elevene får oppgitt tema og skal forberede en presentasjon.
• Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen og tema for eksamen 24 timer før eksamen.
• Under eksamen skal eleven presentere temaet som er forberedt i forberedelsedelen. Under eksamen kan eleven også prøves i flere og relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av temaet.
• Det eneste hjelpemidlet eleven kan bruke er sine egne notater fra forberedelsedelen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler for å holde en presentasjon, som for eksempel Powerpoint.
• Eksamen skal ikke gjennomføres på mandager og første dag etter helligdag/høytidsdag.

 

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:
NLL Høringsuttalelse lokalt gitt muntlig eksamen (pdf) (april 2013)

 

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...