Illustrasjonsfoto av en lærer som underviser elever. Foto: iStock.
Utdanning

Folk flest vil ha faglig sterkere lærere

En fersk undersøkelse fra Lektorlaget viser at et stort flertall av befolkningen ønsker at de som underviser, skal ha mer faglig fordypning enn dagens minstekrav.
AVRedaksjonen
02. oktober, 2023

Respons analyse har gjennomført en undersøkelse på vegne av Norsk Lektorlag om undervisningskompetanse. Et representativt utvalg av befolkningen har svart på spørsmål om hvor lang utdanning lærerne på ulike skoletrinn bør ha i fagene de underviser i.

– Lektorlaget kjemper for at skolen skal ha kompetansekrav i alle fag, på alle trinn for de som skal undervise. Sentrale skolepolitikere bør merke seg at flertallet av befolkningen er på linje med Lektorlaget. Vi etterlyser strenger krav til faglig kompetanse i skolen enn det er i dag, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Kvalifisert undervisning gir god læring

Undersøkelsen viser blant annet at 66 prosent av respondentene mener lærere på videregående skal ha minst to års fordypning i faget. Dagens krav er ett år (60 studiepoeng) i alle fag bortsett fra prosjekt til fordypning og yrkesfaglærere.

– Det er en pågående debatt i skolen om hva som er viktige faktorer for å få til god læring. Forskning viser at kvalifiserte lærere og lektorer er den viktigste faktoren for å få til god læring. Det er også viktig for sosial utjevning, sier Nyhuus.

Tilsettingskravene for hvem som få lov til å undervise skal vedtas i forbindelse med revidering av opplæringsloven. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over 20 prosent av de som underviser i dagens videregående skole, er ukvalifiserte. Tilsvarende tall for ungdomsskolen er 15 prosent.

Tilsettingskravene må strammes inn

– Lektorlaget etterlyser mer politisk vilje til å stille krav til kompetanse. Tilsettingskravene må også ytterligere strammet inn. Så lenge det fortsatt er mulig å tilsette personer uten lærerutdanning til å undervise, frykter vi at forslaget vil gi liten effekt, sier Nyhuus.

Hun peker på at det også må settes inn tiltak for å rekruttere flere studenter inn i utdanningene og for å beholde erfarne lærere og lektorer i skolen.

– Det er mange kvalifiserte lærere og lektorer som har forlatt yrket, og vi ser at det står mange tomme plasser i lektor- og lærerutdanningene denne høsten. Dette bør bekymre. Studiene må bli mer relevante og være en god forberedelse til jobben i klasserommet. Nyutdannede må også få en bedre introduksjon og veiledning for å hjelpe mot praksissjokket, sier Nyhuus.

Dette viser undersøkelsen

Undersøkelsen ble utført av Respons analyse i august 2023. N=1008

  • 7 av 10 mener læreren skal ha ett år eller mer i faglig fordypning for å undervise på barneskolen. Det i dag et kompetansekrav på seks måneder (30 studiepoeng) i norsk, samisk, engelsk og matematikk.
  • Over halvparten (55 prosent) mener at læreren på ungdomsskolen skal ha halvannet år eller mer faglig fordypning i fag man underviser. Kompetansekravet i dag er ett år (60 studiepoeng) i norsk, samisk, engelsk og matematikk
  • 66 prosent av respondentene mener lærere på videregående skal ha minst to års fordypning i faget. Dagens krav er ett år (60 studiepoeng) i alle fag bortsett fra prosjekt til fordypning og yrkesfaglærere.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...