image-10
Lektorbloggen

Feilslått kritikk fra Lektorlaget

Endringen av todelt eksamen er innenfor rammene for utviklingen av eksamen i matematikk etter nye læreplaner, svarer Utdanningsdirektoratet i debatten om ny matematikkeksamen.
AVSissel Skillinghaug, divisjonsdirektør, og Per Kristian Larsen-Evjen, avdelingsdirektør, Utdanningsdirektoratet
12. januar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Lektorlagets leder Rita Helgesen anklager Utdanningsdirektoratet for å fare med uredelighet, selektert informasjon og nytale. Hun mener at vi har en ideologisk slagside i vårt svar 6. januar til dekaner ved NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Det er uklart for oss hva hun ønsker å oppnå ved å trekke debatten ned på dette nivået.

Gjennom arbeidet med nye læreplaner og deltagelse over flere år i eksamensgruppen er Lektorlaget godt kjent med at eksamen må moderniseres for å være i tråd med de nye læreplanene og for å få bedre kvalitet. Oppdraget vårt er å utvikle eksamen etter nye læreplaner i et nytt, digitalt gjennomføringssystem. Selv om Lektorlaget ikke er enig med oss, er endringen av todelt eksamen like fullt en del av dette arbeidet, og innenfor rammene for utviklingen av eksamen i matematikk etter nye læreplaner.

Vi er helt enige i at eksamen må gi alle elever muligheter til å vise sin kompetanse. Det er vår faglige vurdering at endringene gir elevene, som møter til eksamen med ulike faglige forutsetninger, bedre mulighet til å vise sin sluttkompetanse etter den nye læreplanen.

Lektorlaget kommer ikke til å bli enig med oss i diskusjonen om todelt eksamen i matematikk, og det er vi innforståtte med. Vi fortsetter gjerne debatten, men da må vi tilbake til et saklig og faglig nivå.

Dette innlegget er publisert i Aftenposten 11. januar 2021.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

Foto: iStock

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
matematikkeksamen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?