image-5
Lønn

Engasjert kunnskapsminister på Akademikernes tariffkonferanse

Leder Rita Helgesen berømmet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for å stille krav om fordypning i fag under Akademikernes tariffkonferanse onsdag.
AVRedaksjonen
17. februar, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Hovedtillitsvalgte fra Norsk Lektorlag, Tekna, Nita og Naturviterne var onsdag 17. februar samlet under Akademikernes årlige tariffkonferanse for skolesektoren.  

Røe Isaksen hadde tatt turen til Gardermoen for å snakke om behovet for kompetanse i skolen. Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen benyttet anledningen til å rose Røe Isaksen for å ta grep og stille krav om fordypning i fagene lærerne underviser i.

–          Dette handler om en kvalitetsheving av skolen, ikke om avskilting, sa Helgesen.

Røe Isaksen startet sitt innlegg med å tegne et bredt bilde av skolens samfunnsoppdrag, og viste til den norske skoledrømmen om at skolen skal gi alle elever verktøyene de trenger for å klare seg resten av livet, uavhengig av din bakgrunn.

  – Vi må holde fast i skolens doble samfunnsoppdrag: utdannelse og dannelse, sa Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren argumenterte for at det på 70-tallet ble tatt et fatalt feilgrep i utviklingen av norsk skole.

  –  Da Finland valgte å samle lærerutdanningene i færre, sterke institusjoner, og å la lærerne spesialisere seg i fag, valgte Norge motsatt: en ekstremt desentralisert struktur for lærerutdanningen og en satsing på å bygge skolen rundt allmennlærerordningen. Samtidig ble faglæreren svekket, sa Røe Isaksen.

– I Norge har det lenge vært utrolig godt forstått at en god lærer må være en god pedagog, han må kunne lære bort. Det har vært mindre anerkjent, systematisk og gjennom tiår, at lærerne også må kunne fag og fagdidaktikk. Jeg har et eksplisitt mål om flere faglærere, og at flere av disse også er spesialisert for bestemte trinn. Allmennlæreren som et ideal må ut av skolen. Det har vært feil å bygge skolen rundt dette. Det betyr ikke at allmennlærerne avskiltes, sa Røe Isaksen.

Røe Isaksen var tydelig på at han mener det er viktig å ikke skyve på kompetansekravene framover i en usikker fremtid.

– Vi må nå sørge for at vi får til en fleksibel ordning, slik at ikke kompetansekravene får absurde utslag i praksis. Kommunene må som skoleeier i løpet av 10 år gi lærerne reelle muligheter til å ta det påfyllet de trenger, sa Røe Isaksen.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...