image-1
Arbeid

EMD i Strasbourg avviste sak om læreres arbeidsmiljø

Lektor Clemens Saers, som ble utsatt for vold i klasserommet, tapte erstatningssøksmålet mot arbeidsgiver i det norske rettssystemet. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg har nå avvist saken hans.
AVRedaksjonen
21. oktober, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) besluttet nylig å avslå saken til Clemens Saers. Avslaget ble begrunnet med at EMD bare kan behandle saker etter at alle nasjonale rettsmidler er uttømt.

I 2014 ble Saers angrepet av en elev i klasserommet. Eleven ble dømt til fengsel og til å betale Saers oppreisningserstatning. Saers, som ble delvis ufør etter angrepet, gikk i 2018 til erstatningssøksmål mot Oslo kommune.

Saers tapte saken både i tingretten og i lagmannsretten, og anke til Høyesterett ble også avvist. Heller ikke et forsøk på å gjenoppta saken i lagmannsretten med nye bevis førte frem i retten. Tidligere i oktober klaget Clemens Saers og hans advokat John Christian Elden saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Elden skrev i klagen til domstolen at de mener staten ikke har beskyttet Saers mot angrep på arbeidsplassen. Elden og Saers mener dette bryter med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om å verne individet mot overgrep fra myndighetene og artikkel 8 om retten til privatliv og beskyttelse mot vilkårlige inngrep fra myndighetene.

Selv om Saers ikke vant frem med sitt sivile søksmål, som handlet om erstatning og ikke om læreres arbeidsmiljø, ga dommene likevel viktige signaler også om dette:

  • Tingretten bemerket at pendelen har svingt langt i retning av å hensynta elevenes interesser, både materielt og prosessuelt, på bekostning av hensynet til å ivareta de ansattes sikkerhet.
  • Lagmannsretten skrev i sin dom at taushetsplikt ikke hindrer skolens ledelse i å informere alle lærere ved skolen om utagerende elever.

Les også nettartiklene «Saers tapte ankesak» (5. desember 2019) og «Oslo satte elevenes interesser foran ansattes sikkerhet» (16. april 2018).

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
trygg arbeidsplass

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.