image-9
Utdanning

Elevmedvirkning i alle fag

Denne uken var Norsk Lektorlag medarrangør på den tredje dialogkonferansen i fagfornyelsen, der elevmedvirkning stod på dagsorden.
AVRedaksjonen
18. september, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

De nye læreplanene for fag i grunnskolen og videregående opplæring begynte å gjelde fra august 2020. Neste høst får vi også nye læreplaner i programfag på Vg2 og Vg3. 

Lærere, organisasjonsrepresentanter, skoleeiere og andre innen utdanningssektoren møttes til dialogkonferanse om elevmedvirkning i fagfornyelsen 17. september. Norsk Lektorlag var en av arrangørene.

Prosessen må skje med lærerne

Lektorlagets leder Rita Helgesen understreker at skolen må jobbe systematisk og lærerne må få tid til å snakke sammen om hvordan man kan involvere elevene.

– Elevmedvirkning er viktig og bra. Vi vil gjerne ha kursing og erfaringsutveksling i hvilke virkemidler og verktøy vi kan bruke i de enkelte fagene. Vi ønsker oss ikke enda en ovenfra-og-ned-prosess der skoleeier og skoleledelse gir oss «oppskriften» på hvordan vi skal få til elevmedvirkning, understreker hun.

Norsk Lektorlag har fått blandete tilbakemeldinger om hvorvidt skolene har klart å få til en god innføring av de nye læreplanene. Lektorlagets Fagpolitiske utvalg tok opp saken på et møte tidligere i september.

Åpne læreplaner

Helgesen påpeker at lærere og lektorer skal ha dialog med elevene, og legge opp til at elevene skal lære mest mulig på mange og varierte måter.

– Vi må tilpasse elevmedvirkningen til elevgruppen, faget, læreplanmålene og den enkelte elev. De nye læreplanene er veldig åpne, og gir muligheter til at elevene kan velge temaer, arbeidsmåter og vurderingsformer. Vi vet at elevene blir motivert og lærer mer hvis de selv både får og tar ansvar, men arbeidet må selvfølgelig ledes av en kompetent lærer, sier Helgesen.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fagfornyelsen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Skolen får en nøkkelrolle til å hjelpe ukrainske barn og unge
– Det er en menneskelig tragedie som utspiller seg i Ukraina. Våre tanker går til hele det ukrainske folk. Vi tenker særlig på barn og unge som mister verdifull opplæring og våre ukrainske kolleger, s...
Utdanning
Etterlyser konkrete tiltak for å følge opp høyt elevfravær
Norsk Lektorlag er bekymret for høyt fravær og flere skolevegrere. – Regjeringen må gjeninnføre elevplikter og sette inn ekstra ressurser for å ivareta de sårbare elevene, sier Helle Christin Nyhuus, ...
Utdanning
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har bli...