image-9
Lektorbloggen

Eksamen må ikke bli hengende etter

Eksamen må utvikle seg videre for fortsatt å være relevant, skriver ledelsen i Utdanningsdirektoratet.
AVSissel Skillinghaug, divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, og Per Kristian Larsen-Evjen, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet
07. januar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Dekanene Ingrid Schjølberg (NTNU), Helge K. Dahle (Universitetet i Bergen) og Solveig Kristensen (Universitetet i Oslo) mener endringene til matematikkeksamen er en reform på ville veier og et unødvendig eksperiment (Aftenposten 4. januar). De frykter at fremtidens realfagsstudenter ikke vil ha tilstrekkelige matematikkferdigheter til å følge undervisning på dagens nivå.

Vi er ikke enige med dekanene, men vi forstår usikkerheten de formidler.

Må utvikles for å være relevant

Sist gang eksamen gjennomgikk større endringer, var i 2006. Også da gikk debatten om hjelpemidler. Samfunnet har endret seg siden da, og læreplanen har fått en nødvendig oppdatering.

Nå må også eksamen utvikle seg videre for fortsatt å være relevant.

Kritikken hviler på et premiss om at alt som er viktig å lære, også må være en del av eksamen og prøves uten hjelpemidler. Regneferdigheter er fortsatt en viktig del av læreplanen og opplæringen og prøves blant annet i nasjonale prøver på barne- og ungdomstrinnet. Elevene skal også fortsatt vise utregninger til eksamen, selv om de kan bruke hjelpemidlene de kjenner fra opplæringen.

Elevene skal også fortsatt vise utregninger til eksamen, selv om de kan bruke hjelpemidlene de kjenner fra opplæringen.

Med utgangspunkt i den nye læreplanen må eksamen legge til rette for at elevene kan vise kompetanse gjennom selv å formulere regnestykket for å løse problemet, argumentere for hvorfor de svarer slik de gjør, og velge verktøy til å gjøre beregningene for seg.

Oppgavetypene til eksamen blir mer varierte. Elevene skal i større grad få utforske og løse problemer. Det er læreplanen som er grunnmuren for å bygge elevenes kompetanse gjennom skoleløpet. Det er læreplanen som skal styre undervisningen, og det er læreplanen som er grunnlaget for eksamen.

Eksamen skal ha verdi

Vi er ikke enige i at endringene er et stort eksperiment. Vi forstår likevel at det er vanskelig å stole på at nye oppgavetyper og måter å gjennomføre eksamen på vil komme elevene til gode. For første gang prøves oppgavetyper ut i forkant av eksamen for å gi et bedre faglig grunnlag for de endelige oppgavene. Der vi før har måttet tenke oss til hvordan en oppgave fungerer, får vi nå analyser som forteller hvordan den faktisk fungerer for elevene.

Dette er et skoleår preget av pandemi, noe som i seg selv gir mye usikkerhet. Vi hører og forstår uroen, og vi vil gi tydeligere informasjon om eksamen frem mot våren. Eksamen skal gi elevene mulighet til å vise det de kan, og bidra til læring gjennom elevmedvirkning og profesjonsutvikling innenfra. Vi ønsker at eksamen skal ha verdi for elevene og skolen – og for de fremtidige realfagsstudentene.

Dette innlegget er publisert på aftenposten.no 6. januar 2021.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
eksamenmatematikkeksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?