image-5
Lektorbloggen

Eksamen må ikke bli hengende etter

Eksamen må utvikle seg videre for fortsatt å være relevant, skriver ledelsen i Utdanningsdirektoratet.
AVSissel Skillinghaug, divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, og Per Kristian Larsen-Evjen, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet
07. januar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Dekanene Ingrid Schjølberg (NTNU), Helge K. Dahle (Universitetet i Bergen) og Solveig Kristensen (Universitetet i Oslo) mener endringene til matematikkeksamen er en reform på ville veier og et unødvendig eksperiment (Aftenposten 4. januar). De frykter at fremtidens realfagsstudenter ikke vil ha tilstrekkelige matematikkferdigheter til å følge undervisning på dagens nivå.

Vi er ikke enige med dekanene, men vi forstår usikkerheten de formidler.

Må utvikles for å være relevant

Sist gang eksamen gjennomgikk større endringer, var i 2006. Også da gikk debatten om hjelpemidler. Samfunnet har endret seg siden da, og læreplanen har fått en nødvendig oppdatering.

Nå må også eksamen utvikle seg videre for fortsatt å være relevant.

Kritikken hviler på et premiss om at alt som er viktig å lære, også må være en del av eksamen og prøves uten hjelpemidler. Regneferdigheter er fortsatt en viktig del av læreplanen og opplæringen og prøves blant annet i nasjonale prøver på barne- og ungdomstrinnet. Elevene skal også fortsatt vise utregninger til eksamen, selv om de kan bruke hjelpemidlene de kjenner fra opplæringen.

Elevene skal også fortsatt vise utregninger til eksamen, selv om de kan bruke hjelpemidlene de kjenner fra opplæringen.

Med utgangspunkt i den nye læreplanen må eksamen legge til rette for at elevene kan vise kompetanse gjennom selv å formulere regnestykket for å løse problemet, argumentere for hvorfor de svarer slik de gjør, og velge verktøy til å gjøre beregningene for seg.

Oppgavetypene til eksamen blir mer varierte. Elevene skal i større grad få utforske og løse problemer. Det er læreplanen som er grunnmuren for å bygge elevenes kompetanse gjennom skoleløpet. Det er læreplanen som skal styre undervisningen, og det er læreplanen som er grunnlaget for eksamen.

Eksamen skal ha verdi

Vi er ikke enige i at endringene er et stort eksperiment. Vi forstår likevel at det er vanskelig å stole på at nye oppgavetyper og måter å gjennomføre eksamen på vil komme elevene til gode. For første gang prøves oppgavetyper ut i forkant av eksamen for å gi et bedre faglig grunnlag for de endelige oppgavene. Der vi før har måttet tenke oss til hvordan en oppgave fungerer, får vi nå analyser som forteller hvordan den faktisk fungerer for elevene.

Dette er et skoleår preget av pandemi, noe som i seg selv gir mye usikkerhet. Vi hører og forstår uroen, og vi vil gi tydeligere informasjon om eksamen frem mot våren. Eksamen skal gi elevene mulighet til å vise det de kan, og bidra til læring gjennom elevmedvirkning og profesjonsutvikling innenfra. Vi ønsker at eksamen skal ha verdi for elevene og skolen – og for de fremtidige realfagsstudentene.

Dette innlegget er publisert på aftenposten.no 6. januar 2021.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
eksamenmatematikkeksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?