image-0
Lektorbloggen

Direktoratet har forenklet og fjernet noen oppgaver i matematikkeksamen

Utdanningsdirektoratet har gjort endringer i mattematikkeksamen etter at elever over hele landet har prøvd ut oppgaver.
AVSissel Skillinghaug, divisjonsdirektør, og Per Kristian Larsen-Evjen, avdelingsdirektør, Utdanningsdirektoratet
16. januar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Debatten om endringer i matematikkeksamen fortsetter. Debattantene mener at faglige begrunnelser ikke kommer godt nok frem, og at vi unngår å svare på kritikk.

Vi ser, hører og tar kritikken til oss, og samtidig som debatten har gått, har vi undersøkt hvordan oppgavene fungerer i praksis. Elever over hele landet har prøvd ut oppgaver, og analysen er nå klar.

Basert på analysene og tilbakemeldinger er det gjort flere endringer, som er delt i et helt oppgavesett. Noen oppgaver er forenklet, noen er fjernet og noen er mindre i omfang.

Elevene kan bruke oppgavene for å forberede seg til årets eksamen. Vi er klar over at oppgavesettet kommer senere enn vi alle skulle ønske, men håper likevel helheten i endringene kan gi debatten nye spor og svar på deler av kritikken.

Vi skal være lyttende

Vi skal jobbe kunnskapsbasert, slik vi gjør med utprøvinger og brukertester, men vi skal også være lyttende. Vi jobber fortsatt med utgangspunkt i de nye læreplanene og en digital gjennomføring av eksamen.

Det finnes likevel rom for justeringer og tilpasninger, og vi fortsetter å se på hvordan vi kan imøtekomme tilbakemeldinger og kritikk på kort og lengre sikt. Våren 2021 kan elever på vg1 gjøre deler av besvarelsen i matematikk på papir om de ønsker.

Involverer organisasjonene

Vi fortsetter arbeidet med videreutvikling av eksamen, og involverer organisasjonene i referansegrupper. Vi hører også ønskene om fortsatt å prøve ferdigheter uten hjelpemidler og inviterer fagmiljøene fra debatten til dialog når vi nå utreder endring av eksamen i programfagene. Forutsetningen er løsninger som lar seg gjennomføre i en digital hverdag med nye læreplaner.

Debatt om hjelpemidler til eksamen er ikke noe nytt, det er heller ikke debatt om eksamen i seg selv. Det er bra at eksamen, som er så viktig for elevene, får stor oppmerksomhet og videre debatt.

Innlegget er publisert i Aftenposten 16. januar 2021.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
matematikkeksamen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?