image-0
Arbeid

Lektorlaget: Det haster med revidering av smittevernregler

Det er rekordhøy smitte i hele landet, og Oslo og Viken har innført særlig strenge tiltak. Revideringen av smittevernveilederne for skolen må på plass raskt.
AVRedaksjonen
16. mars, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Bildet: Kunnskapsminister Guri Melby før regjeringens budsjettkonferanse. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Oslo innførte i går de hittil strengeste tiltakene etter smitterekord. Det innføres heldigital undervisning for ungdomsskoler og videregående skoler i hele Oslo helt frem til påske. Barnehagene og skolene skal gjenåpnes på rødt nivå tirsdag 6. april. Byråd Inga Marte Thorkildsen pekte i går på at smitteveiledernes røde nivå ikke er godt nok.

– Oslo-tiltaket er helt i tråd med Lektorlagets forslag om at skoleeier må kunne sette inn heldigital undervisning på rødt nivå, sier Lektorlagets leder Rita Helgesen.

Lærerne må kompenseres for merarbeid

Når endringer i beredskapsnivå skjer raskt, får som oftest lærerne merarbeid. Norsk Lektorlag vil ha en særavtale som kompenserer lærerne for merarbeid i korona-pandemien.

– Mange av våre medlemmer har alt for lenge måttet være tett på elever og kolleger. De har hatt ansvar for klasser der mange elever er i karantene og er smittet, og har fått mye ekstra arbeid på grunn av det. Lærere og lektorer i Oslo-skolen må igjen endre det faglige opplegget fra en dag til en annen, og så langt har vi ikke hørt at de får kompensasjon for det ekstra arbeidet, påpeker Helgesen.

Ulike tiltaksnivå i skoler i Viken

Regjeringen innførte tiltaksnivå A for de 51 kommunene i Viken fylke, samt Gran kommune i Innlandet natt til tirsdag 16. mars. Dette er definert som et «særlig høyt tiltaksnivå». Tiltakene varer til og med søndag 11. april.

For skoler i Viken gjelder i utgangspunktet gult tiltaksnivå. Kommunene må selv vurdere høyere nivå i skolene etter den lokale smittesituasjonen. Blant annet Asker og Drammen har innført rødt nivå på videregående skoler og ungdomsskoler. Blant andre Bærum og Nordre Follo har rødt nivå på alle skoler. Det er likevel flere av kommunene i Viken som driver skolene på gult nivå.

-I Viken har befolkningen nå tiltak på nivå A, med forbud mot besøk, stengte butikker og krav om to meters avstand. I flere skoler går likevel undervisningen som normalt på gult nivå, for eksempel på Askim videregående skole, forteller Helgesen.

– Våre medlemmer gruer seg til å gå på jobb, og forstår ikke hvorfor resten av samfunnet setter i verk de mest alvorlige tiltakene, mens elever og ansatte på skolen må sitte tett i tett på trange rom, i klasser med 28 eller 29 elever, påpeker hun.

Krever mer konkrete smittevernveiledere

Lektorlaget har flere ganger foreslått endringer for å få mer konkrete smittevernveiledere for skolene, også til revideringen som myndighetene startet på i forrige uke.

Blant annet mener Lektorlaget at regjeringen må skjerpe kravene til skoleeiere og skoleledere om konkrete lokale beredskapsplaner. I tillegg må tydeligere og mer konkrete smittevernregler på plass.

Da må både krav til gruppestørrelser, avstand og nærkontakter bli tydeligere, også i undervisningsrommene. Lektorlaget har foreslått å ha høyt og lavt nivå både på gult og rødt nivå.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Etterlyser føringer for bruk av ChatGPT
- Det er uklart hva som bør være gjeldende praksis, og det utvikler seg svært ulike holdninger til hvordan lektorer og lærere skal møte bruk av ChatGPT, advarer Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Le...
Arbeid
Hva gjør vi med kunstig intelligens i klasserommet?
Hvordan skal vi møte kunstig intelligens og ChatGPT i skolen og i klasserommet? Norsk Lektorlag inviterer til ettermiddagsseminar på selveste valentinsdagen 14. februar.
Arbeid
Stenger åpent internett på eksamen
Utdanningsdirektoratet stenger åpent internett på eksamen. – Åpenbart utfordrer utviklingen av blant annet ChatGP3 vurderingspraksisen i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.